Financiële instumenten: ISDE, EIA

De ISDE subsidie voor warmtepompen (WP) tot 70 kW vermogen werd opengesteld in 2016. Dit leidde direct tot een sterke groei in de woningbouw, met name van buitenlucht-WP.

In 2017 trok ook de verkoop van water-WP aan.

Ventilatie WP doen het goed, uiteraard met name in de bestaande bouw.

Anno 2020 zijn de groeipercentages vergelijkbaar voor alle bronnen en in zowel de bestaande als de nieuwbouw.

Met wettelijk verplichte nieuwbouw sinds medio 2018 is per 2020 de ISDE subsidie voor nieuwbouw ingetrokken. Vanwege de late aankondiging daarvan in december 2019 en omdat particulieren pas na oplevering subsidie kunnen aanvragen, is een overgangsregeling ingesteld. Deze geldt voor heel 2020 en voor warmtepompen die nog in 2019 of eerder werden besteld. Voor de regeling, zie deze link.

Garantieprincipes

Overgang rechtenbesluit boven 70 kW

Hernieuwbare koeling en de BENG

EPV-regeling voor woningcorporaties

ETIM-standaardisatie

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief