Geschillencommissie

Geschillencommissie

De Vereniging Warmtepompen draagt ook oplossingen aan voor situaties waarin ergens in de keten een geschil ontstaat waarin eventueel ook warmtepompen een rol spelen. De aangewezen organisatie voor geschillen op individueel consumentenniveau is de Geschillencommissie [www.geschillencommissie.nl] in Den Haag. Hier vindt u veel informatie hoe te handelen in geval van een geschil tussen een individuele consument en een installatiebedrijf. Daarnaast heeft UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiebranche, een eigen geschillencommissie om aangesloten bedrijven te ondersteunen bij een geschil met een eindklant.

Bemiddeling voor leden

Indien u als lid van de Vereniging Warmtepompen in een geschil terecht komt en bemiddeling van een neutrale commissie noodzakelijk is, bieden wij ook inzet van onze eigen geschillencommissie. Onze Geschillencommissie komt in actie nadat een rechtspersoon hiertoe het bestuur van de Vereniging Warmtepompen heeft verzocht per aangetekend schrijven. De Vereniging Warmtepompen behoudt zich het recht voor verzoeken voor bemiddeling als niet ontvankelijk te verklaren.

U kunt uw aangetekend schrijven adresseren aan:

Vereniging Warmtepompen
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Lid worden?
Neem contact met ons op.

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Telefoonnummer

0123456789

Snel navigeren naar

  • Home
  • Voor leden
  • Info warmtepompen
  • Over ons
  • Contact
  • Nieuws

Site informatie

  • Privacyverklaring
  • Geschillencommissie