Kamerbrief normering verwarmingsinstallaties schetst perspectieven

 

In mei 2022 heeft minister De Jonge aangegeven met een voorstel te komen t.b.v. normering, gericht op het stimuleren van (hybride) warmtepompen. Op 15 september 2022 heeft de minister de toezegging gedaan om in het begin van 2023 met de Tweede Kamer te communiceren over de reikwijdte van de normering. Op 1 mei ontving de kamer de brief met bijlagen, die hij mede namens de minister voor Klimaat en Energie heeft verzonden.

 

Vereniging Warmtepompen heeft met veel interesse en aandacht kennisgenomen van de kamerbrief van 1 mei 2023 over de normering van verwarmingsinstallaties. We zijn blij dat er nu enige duidelijkheid is over het tijdspad, de inhoud en de impact van de beoogde normering. Wij zijn er, samen met onze leden, van overtuigd dat warmtepompen een unieke en belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de energietransitie. Het borgen van kwaliteit is een voorwaarde om dit succes duurzaam te maken.

Uiteraard ondersteunen wij het beleid om de hybride warmtepomp als minimale energiezuinige optie de positie te geven die deze verdient. Dat er daarnaast ook all-electric opties genoemd worden is een mooie aanvulling vanuit het totale spectrum van duurzame oplossingen. Onze visie is immers dat iedere warmtepomp deugt indien je die in de juiste toepassing en afgestemd op de locatie installeert.

Wij zijn nauw betrokken bij het Actieplan (hybride) warmtepompen en dus van mening dat deze kamerbrief voor zowel onze vereniging als voor de partijen waar wij mee samenwerken een volgende stap is in het realiseren van een duurzame transitie.

De kamerbrief en de bijlagen voorzien nog niet in alle details die nodig zijn om de eis van het toepassen van een meer duurzamere optie in alle gevallen op waarde te schatten. We kijken erg uit naar een verdere uitwerking van een aantal details. Die zijn nodig om de doelstellingen te halen. Vereniging Warmtepompen reikt ministeries en stakeholders de hand om te ondersteunen bij het verder invullen ervan. Dit omdat het succes mede afhankelijk is van de praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen. Wij zijn er klaar voor!

De volgende zaken zijn daarbij van belang:

(1) Vereniging Warmtepompen denkt graag mee over een communicatiestrategie die dwang ondergeschikt maakt aan intrinsieke motivatie bij consumenten om te verduurzamen. Zo is een huis met een beter energielabel bij verkoop aantoonbaar meer waard en wil iedereen veilig, comfortabel en duurzaam verwarmen en koelen.

(2) Het is mooi om te zien dat er gesproken wordt over een terugverdientijd van maximaal 7 jaar. Wij willen graag helpen hier een verdere segmentatie in aan te brengen. Het type warmtepomp, de omgevingssituatie en energiekosten zijn maar een paar factoren die een verdere uitwerking rechtvaardigen. Wij gaan ervan uit dat met het opnemen van all-electric warmtepompen de doelgroep groter kan zijn dan nu geschetst.

(3) Waar nu een uitzondering op de verplichting gemaakt kan worden op basis van een langere terugverdientijd, kun je ook voor andere toepassingen, zoals all-electric warmtepompen, te kiezen. Daarmee kun je het aantal uitzonderingen reduceren, de doelgroep groter maken en de transitie versnellen.

(4) Wij zijn blij om te lezen dat er een tool komt om de terugverdientijd te berekenen en dat de installatiesector de verantwoordelijkheid neemt om die berekening uit te voeren. De warmtepomp is uiteindelijk slechts een schakel binnen het totaal. Het rendement is een resultaat van de juiste combinatie van prima producten en professioneel installatiewerk. Wij zijn benieuwd hoe deze tool eruit gaat zien.

(5) De wijze waarop nu de beoogde prijsdaling gecommuniceerd wordt kan resulteren in het naar voren trekken van de vervanging van de cv-ketel en het uitstel voor de aanschaf van een warmtepomp, omdat mensen zouden kunnen denken dat er een prijsdaling te verwachten is.

(6) Wij ondersteunen de installateur bij hun rol en verantwoordelijkheid m.b.t. de rendementsbepaling en systeemkeuze. De installateur is bepalend voor de keuze van de eindklant en daarmee ook verantwoordelijk voor de toezeggingen m.b.t. besparing en CO2-emissie. Dit vraagt veel kennis, kunde en vaardigheden.

(7) Onze vereniging kijkt uit naar de concrete voorstellen om tot handhaving te komen.

Met bovenstaande opmerkingen kijken wij vol verwachting naar de komende ontwikkelingen m.b.t. de ministeriële plannen. We wachten ze niet alleen af maar zullen gevraagd en ongevraagd een bijdrage leveren om Nederland verder te verduurzamen.

Het belang van een duurzame samenleving is het belang van onze leden die daar met hun producten ieder een eigen bijdrage aan leveren.

 

 

Geschreven op:

Datum maandag, mei 01

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief