1. Home
  2.  → 
  3. Homepage
  4.  → Rekentool geluid buitenunits beschikbaar

Rekentool geluid buitenunits beschikbaar

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen.

De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Deze eisen komen er grofweg op neer dat de geluidsdruk van buitenunits en airconditioners op de perceelgrens overdag niet boven de 45 dB(A) en ’s avonds en ’s nachts niet boven 40 dB(A) mag komen. Dit is een aanpassing ten opzichte van de aanvankelijke eis die uitging van 40 dB(A) over 24 uur.

De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die gelijktijdig inwerking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.

De rekentool en handleiding zijn te downloaden via de website van de rijksoverheid. De rekentool is een ODS-bestand en moet geopend worden in Openoffice, dat eerst op uw computer gedownload moet worden. In de handleiding staat toegelicht hoe u dat gemakkelijk kunt doen. Voor de gebruikers van Microsoft Excel is er ook een ZIP-bestand geplaatst met daarin de Excel-versie van de rekentool.

 

Webinar ‘rekentool geluid’ op 2 december

De rekentool is ontwikkeld door LBPsight in samenspraak met Techniek Nederland, NVKL, NVI en Vereniging Warmtepompen. Wij organiseren gezamenlijk een webinar om een uitgebreide toelichting op de geluidseisen te geven en de rekentool te demonstreren.

Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, zal tijdens het webinar ingaan op de stap ná het invullen van de rekentool: Hoe zorg je ervoor dat je de juiste warmtepomp selecteert,  waarmee je voldoet aan de wettelijke geluidsnormen?

Noteert u het webinar alvast in uw agenda? Deze vindt plaats op 2 december van 15 tot ca. 16 uur. Wij hopen op uw komst.

Zodra de inschrijving geopend is, zullen wij u wederom berichten.

Geschreven op:

Datum maandag, nov 16

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief