1. Home
  2.  → 
  3. Warmtepompen
  4.  → Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat voor energie gebruikt en levert de warmtepomp?
Warmtepompen gebruiken over het algemeen elektriciteit als energiedrager, maar zijn ook beschikbaar in hybride uitvoering (gas en elektriciteit), en voor de utiliteit en collectieve systemen in de woningbouw voorhanden als gasmotorwarmtepomp en gasabsorptiewarmtepomp. Warmtepompen leveren warm water met een maximale temperatuur van circa 55 °C. Bij hogere temperaturen dan 55 °C loopt het rendement van de warmtepomp aanzienlijk terug. Hogere temperaturen moeten worden gerealiseerd bijvoorbeeld door een hybride configuratie samen met een gasgestookt CV-toestel, of elektrisch d.m.v. een verwarmingselement in de warmtepomp. Fabrikanten zijn continue bezig met nieuwe technologieën te ontwikkelen om hogere temperaturen te realiseren.
Hoe groot is het aandeel hernieuwbare energie van warmtepompen?
Met duurzaam opgewekte elektrische energie is met de warmtepomp een volledig CO2-neutraal verwarmingssysteem te realiseren.
Wat is de energie-efficiëntie van warmtepompen?
De huidige generatie warmtepompen levert voor verwarming circa 4 maal de hoeveelheid gebruikte energie, Coeficient Of Performance (COP) is 4. Voor koeling kan de COP oplopen tot 10 à 20.
Wordt de energie-efficiëntie van warmtepompen nog hoger?
Leveranciers claimen voor verwarming inmiddels al COP’s van 5 à 6.
Kan in hartje winter het hele gebouw met lucht-waterwarmtepompen worden verwarmd?
Ja, hoewel de rendementen in de winter iets teruglopen, wordt het warmtepompsysteem hierop gedimensioneerd.
Zijn warmtepompsystemen geschikt voor radiatoren en/of convectoren?
Ja, de afgiftelichamen worden wel groter en moeten hierop juist worden gedimensioneerd.
Hoeveel stroom gebruiken warmtepompen?
Voor een woning met een regulier gasgebruik van 1.600 m3 per jaar voor verwarming komt het jaarlijkse stroomgebruik op 3.500 tot 4.000 kWh. (indicatief,onder voorbehoud)
Hoeveel geld bespaar ik met warmtepompen?
Op basis van de aanname van een regulier gasgebruik van 1.600 m3 per jaar en een jaarlijks stroomgebruik van 3.500 tot 4.000 kWh bedraagt de besparing circa € 300 (energieprijsniveau 2010). (indicatief, onder voorbehoud)
Wanneer de elektriciteit met fossiele brandstoffen wordt opgewekt, dragen warmtepompen dan nog bij aan de CO2-reductie?
Ja, netto zal bij een COP van 4 nog altijd 50 procent CO2 worden gereduceerd.
Hoe groot is het huidige aantal in Nederland geplaatste warmtepompen?
Volgens CBS waren er in 2005 meer dan 30.000 warmtepompinstallaties geplaatst. Met een jaarlijkse verwachte toename van circa 14 procent zijn eind 2010 bijna 60.000 installaties geplaatst.
Waar en hoe vind ik een erkende installateur?
Op de website van de Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvIN) kunt een erkend installatiebedrijf bij u in de buurt vinden voor de installatie van uw warmtepomp.
Waar moeten wij als installateur op letten bij het selecteren van warmtepompen?
Bij de selectie van warmtepompen moet aandacht worden besteed aan de transmissie (warmtevraag) van de woning, de temperaturen van het afgiftesysteem, eisen aan de tapwaterproductie en de keuze van de juiste regeling. De betreffende fabrikanten kunnen het installatiebedrijf hierbij ondersteuning bieden.
Op welke manier besteedt de Vereniging Warmtepompen aandacht aan het geluidsaspect van buitenunits naar de omgeving (omliggende panden, wetmilieubeheer)?
Geluid van buitenunits van warmtepompen met de buitenlucht als bron moet worden betrokken bij de keuze van de juiste warmtepomp. Met de juiste apparatuurkeuze en een zorgvuldig gekozen opstelling van de buitenunit hoeft geluid in de meeste gevallen geen belemmering te vormen voor gebruik van warmtepompen. Desalniettemin zal in 2011 binnen de Vereniging Warmtepompen en de EHPA (European Heat Pump Association) aan dit technische vraagstuk aandacht worden besteed, om in met name verstedelijkte gebieden een oplossing te vinden voor de toekomstige grootschalige toepassing van dergelijke warmtepompen.
Wat zijn de investeringskosten in de bestaande bouw? (toestel + installatie?)
Afhankelijk van type (functionaliteit, verwarming en/of tapwater en/of koeling), (kwaliteit van de) uitvoering en capaciteit variëren lucht/waterwarmtepompen in investeringsbedrag tussen € 2.400,- en € 10.000,-. Deze bedragen zijn exclusief btw en exclusief montage.
Wat zijn de prestaties in de praktijk?

De prestaties in de praktijk variëren enorm afhankelijk van type toepassing, soort afgiftesysteem en warmtevraag van de woning. Wanneer alleen toegepast voor ruimteverwarming, geven lucht/waterwarmtepompen 0-1 labelstappen verbetering van de woning bij een hogetemperatuur-afgiftesysteem, en 1-2 labelstappen bij een lagetemperatuur-afgiftesysteem. De spreiding van de resultaten voor verschillende warmtepompen in dezelfde toepassing is ook ongeveer een labelstap. Deze spreiding wordt vooral bepaald door een aantal inpassingsaspecten:

  1. De capaciteit van de warmtepomp ten opzichte van de ontwerp-warmtevraag van de woning. Naarmate de warmtevraag van de woning groter is, zal het hulpstookdeel (gasketel) van de hybride warmtepomp een groter aandeel hebben in de warmtelevering: à lagere besparing.
  2. Het afschakelcriterium: naarmate de warmtepomp meer afschakelt, wordt ook aandeel in levering kleiner.
  3. De functionaliteit van het systeem. Als naast ruimteverwarming ook tapwater geheel of gedeeltelijk wordt geleverd via de warmtepomp, wordt de besparing groter.
  4. De temperatuur van het afgiftesysteem. Naarmate die lager is, zal de hybride warmtepomp (net als alle andere warmtepompen) beter presteren.
  5. De geavanceerdheid/kwaliteit van de regeling. Een heel belangrijke taak van de regeling is ervoor te zorgen dat de hulpstookketel niet inkomt zolang de warmtepomp de gevraagde warmte kan leveren.
  6. Als, naast het installeren van de warmtepomp, ook de woning additioneel wordt geïsoleerd, ontstaat een dubbel voordeel. Ten eerste neemt de warmtevraag af, ten tweede daalt de temperatuur van het afgiftesysteem omdat het minder warmte hoeft af te geven. Waardoor de COP van de warmtepomp stijgt.

In eerste instantie mag men rekenen op een energiebesparingen van 15-25 procent ten opzichte van conventioneel gasgestookte verwarmingsinstallaties.

Hoe een keuze te maken tussen systemen (ventilatie/buitenlucht)?
Als er geen mechanische ventilatie in het huis voorhanden is, is men volledig op de buitenlucht als bron aangewezen. Indien er wel een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is in de woning (geen WTW) dan heeft men alle keuzevrijheid. Welke oplossing men kiest, heeft onder andere te maken met de gewenste verwarmingscapaciteit, en het vereiste tapwatercomfort. Ventilatiewarmtepompen zullen veelal (samen met een cv-toestel) als hybride warmtepomp worden toegepast.
In hoeverre spant de branche zich in om de warmtepomptechnieken binnen de ISSO-systematiek te laten passen?
De Vereniging Warmtepompen werkt samen met o.a. ISSO op het gebied van standaardisering, publicaties en opleidingen.

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief