Bepalingsmethode geluid buitenunits lucht-warmtepompen en airco’s vastgesteld

Op 1 oktober heeft de minister van BZK de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is invulling gegeven aan de meetmethode voor het geluid van buitenunits van airco’s en warmtepompen.

Met ingang van januari 2021 geldt voor woningen dat de geluidsdruk van buitenunits op de perceelgrens met een perceel met een andere woonfunctie niet meer mag zijn dan 40 dB(A). Dat betekent dat ontwerpers en installateurs van klimaatsystemen bij de selectie van een airco of warmtepomp vooraf voor hun klanten moeten beoordelen of de gekozen unit binnen de gestelde eisen blijft.

Voor deze beoordeling wordt een rekentool ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze het maximaal toelaatbare geluidsvermogenniveau van een buitenunit kan worden bepaald, voor een aantal veel voorkomende situaties. Dit op basis van de positie van de buitenunit ten opzichte van de perceelgrens en/of andere nabijgelegen controleposities (bijvoorbeeld te openen ramen) bij woningen.

In situaties waar de rekentool niet geschikt is, zal extra deskundigheid moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een akoestisch adviesbureau. De rekenmethode en rekentool is in opdracht van ministerie van BZK ontwikkeld door LBPSight in samenspraak met Vereniging Warmtepompen, NVI, NVKL en Techniek Nederland. De rekentool geluid is kosteloos, zodra deze online beschikbaar is zullen wij u informeren.

 

Geschreven op:

Datum donderdag, okt 22

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief