1. Home
  2.  → 
  3. Voor leden
  4.  → Rekentool geluidseis buitenunits

Rekentool geluidseis buitenunits

Eisen per 1 april 2021 van kracht

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen.*

Deze eisen zijn op 1 april 2021 in werking getreden. Deze eisen komen er grofweg op neer dat de geluidsdruk van buitenunits en airconditioners op de perceelgrens overdag niet boven de 45 dB(A) en ’s avonds en ’s nachts niet boven 40 dB(A) mag komen. Dit is een aanpassing ten opzichte van de aanvankelijke eis die uitging van 40 dB(A) over 24 uur.

Bepalingsmethode

De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die gelijktijdig in werking is getreden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.

* De geluidseisen die gelden voor bedrijven, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, blijven ongewijzigd van kracht.

Waar vind ik de rekentool?

De rekentool en handleiding zijn te downloaden via de website van de rijksoverheid. De rekentool is een ODS-bestand en moet geopend worden in Openoffice, dat eerst op uw computer gedownload moet worden. In de handleiding staat toegelicht hoe u dat gemakkelijk kunt doen. Voor de gebruikers van Microsoft Excel is er ook een ZIP-bestand geplaatst met daarin de Excel-versie van de rekentool.

Gratis e-learning module

Naar aanleiding van vragen van installateurs over de complexiteit van de rekentool is er een e-learning module ontwikkeld. Deze biedt handvatten voor het gebruik van de rekentool. Er wordt gekeken naar een aantal veelvoorkomende situaties uit de praktijk. Stapsgewijs wordt u geholpen bij het invullen van de rekentool. Daarnaast wordt in de module een toelichting gegeven over de begrippen bij geluid.

De e-learning module is ontwikkeld in samenwerking met NVKL, Techniek Nederland en Vereniging Warmtepompen. De e-learning module is nu vrij beschikbaar via de website van NVKL: www.nvkl.nl/rekentool/.

Whitepaper over de bepalingsmethode

In de whitepaper ‘Bepalingsmethode geluid buitenunits warmtepompen en airco’s’ leest u een toelichting op de bepalingsmethode.

Veelgestelde vragen

Heeft u verder nog vragen over de geluidseisen voor buitenunits en/of het gebruik van de rekentool?
Bekijk dan hier het overzicht met veelgestelde vragen.

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief