1. Home
  2.  → Warmtepompen

Waarom warmtepompen?

Duurzaam

De energiebron van een warmtepomp is oneindig beschikbare en gratis omgevingswarmte uit bijvoorbeeld bodem, buitenlucht of zon. Een warmtepomp verwarmt een gebouw en levert warm tapwater met behulp van minimale hoeveelheid hulpenergie, meestal elektriciteit. Het rendement op die hulpenergie is 250 à 600%!

Beschikbaar en beproefd

In de verwarmingsmarkt worden al decennia lang warmtepompsystemen geïnstalleerd; het is dus een beproefde techniek met deskundige leveranciers: onze leden en hun installateurs. De techniek is state of the art in tal van Europese landen. In Nederland heeft de warmtepomp een stevige voet aan de grond en het marktaandeel groeit met meer dan 50% per jaar.

Electra diversiteit

Warmtepompsystemen kunnen elektriciteit gebruiken uit elke vorm van opwekking.

Duurzame techniek

Duurzaam opgewekte elektriciteit is CO2-neutraal. Bij gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit zijn warmtepompen de enige mogelijkheid om CO2-neutraal te verwarmen.

Eenvoudige infrastructuur

Inzetbaar zonder dat er grote aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn. Op nieuwbouwlocaties kan worden volstaan met een elektrische infrastructuur.

Verwarmen en koelen

Omkeerbare warmtepompen kunnen op relatief energiezuinige wijze ook koelen.

Voordeel van lage temperatuurverwarming

Warmtepompsystemen zijn naast energiebesparend ook comfortverhogend.

Geen lokale emissies

Ter plaatse is geen sprake van luchtverontreiniging, enkel op de plaats van de stroomopwekking. In het geval van duurzame stroomopwekking zelfs helemaal niet.

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief