1. Home
  2.  → Vakgroepen

Vakgroepen

Markt en Beleid

De leden van onze vereniging leveren met warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. De vakgroep Markt en Beleid monitort de marktontwikkelingen en behartigen de belangen van de warmtepompenbranche in brede zin, ten behoeve van verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Lucht/Lucht, Lucht/Water

De Vakgroep Lucht/Lucht, Lucht/Water verenigt bedrijven die een belang hebben binnen de markt van splitunits, monoblocs en VRF-systemen. Deze markt bestaat grotendeels uit woningen, het MKB en kleine utiliteit. Eén van de belangrijkste uitdagingen van deze vakgroep is kwaliteitsborging.

Water/Water, Water/Lucht

Binnen de Vakgroep WW/WL zijn de bedrijven vertegenwoordigd, die een belang hebben binnen de productgroep voor open en gesloten bodemenergie-systemen. Onze leden bedienen daarmee vooral de markt voor nieuwbouw, collectieve systemen en de utiliteit.

Hybride

Aan de Vakgroep Hybride nemen leden deel, die belang hebben in de productgroep hybride warmtepompen. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende dossiers en volgen de markt, techniek en innovaties en zijn actief waar invloed uitgeoefend kan worden op ontwikkelingen en beleid.

Ventilatielucht

Onze Vakgroep Ventilatielucht verenigt bedrijven die een belang hebben binnen de productgroep ventilatie-warmtepompen voor de bestaande bouw en/of in combinatie met bestaande ventilatiesystemen. Daarbij richten we ons vooral op het marktsegment woningen.

Utiliteit en grote systemen

De utiliteitsbouw en markt van grote systemen heeft nog een enorm ontwikkelpotentieel. De leden binnen deze vakgroep richten zich zowel op de markt als op de techniek van deze systemen. De belangenbehartiging binnen dit gebeid kent een aantal mooie uitdagingen.

Projectgroepen

Naast de verschillende vakgroepen zijn er binnen Vereniging Warmtepompen ook twee projectgroepen actief:

  • Projectgroep Binnen-
  • en buitengeluid
  • Projectgroep Normberekening

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de vakgroepen, de dossiers die binnen de vakgroepen worden behandeld of met vragen kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief