Water/Water, Water/Lucht

Doelstelling

Het collegiaal uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen binnen deze productgroep is een belangrijk doel van deze vakgroep. We hebben duidelijke raakvlakken met Branchevereniging Bodemenergie en hebben een gezamenlijke vakgroep die ons gemeenschappelijk belang dient. De warmtebron is uiteraard een belangrijk onderdeel van het totale systeem waar de warmtepomp onderdeel van uitmaakt. 

Waar de bodem en de buitenlucht als conventionele warmtebronnen worden gezien, zijn er ook een aantal alternatieve bronnen. Naast bodemenergie is ook aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) een belangrijk aandachtspunt. Op dit vlak werken we samen met Netwerk Aquathermie.

Dossiers Vakgroep WW/WL:

Ontwikkelingen omgevingsdiensten en provincies

Aquathermie

Standaardisering bepalingsmethode voor passieve koeling

Booster warmtepompen

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief