Markt & Beleid

Marktontwikkeling o.b.v. energie-, klimaat- en bouwbeleid

Wij monitoren de markt- en techniekontwikkelingen en voeren een actieve lobby voor marktomstandigheden. Het doel is een verantwoorde groei van de Nederlandse markt te bevorderen. Dit betekent dat we zorgen voor een comfortabel groeitempo waarbij zowel de verwarming als de koeling van de gebouwde omgeving verduurzaamt.

Onze leden werken o.a. aan de vervanging van aardgasgestookte cv-installaties voor duurzame omgevingsenergie met zowel collectieve als individuele warmtepompsystemen.

Onze leden en hun klanten adviseren, ontwerpen, installeren, onderhouden en exploiteren kwalitatief hoogwaardige installaties voor de levering van energiezuinige, comfortabele en veilige verwarming en koeling.

Dossiers Vakgroep Markt en Beleid:

Garantieprincipes

Overgang rechtenbesluit boven 70 kW

Hernieuwbare koeling en de BENG

EPV-regeling voor woningcorporaties

ETIM-standaardisatie

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief