1. Home
  2.  → 
  3. Voor leden
  4.  → Rekentool

Rekentool Warmtepomp-prestatie: onmisbaar!

De Rekentool Warmtepomp-prestatie helpt u bij het berekenen van de jaarprestatie (SCOP) van lucht-water warmtepompen. De NEN 7120-methodiek is zeg maar vertaald naar een spreadsheet.

Met de tool bespaart u veel tijd en geld!

Na aanschaf heeft u dezelfde rechten als een aspirant lid: u ontvangt in principe alle communicatie van de vereniging. Ook verrekenen we het betaalde bedrag met de contributie als u in hetzelfde jaar, vóór 1 juli alsnog lid wordt.

Kwaliteitsverklaringen

In de normberekening van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt het jaarrendement (SCOP) van een warmtepomp gewaardeerd met relatief lage forfaitaire waarden. Indien de werkelijke prestatie van een warmtepomp hoger is (en dus een betere EPC tot gevolg heeft) voorziet de NEN 7120 in het gebruik van zgn. Kwaliteitsverklaringen.

Een Kwaliteitsverklaring bevat het resultaat van de normatieve rekenmethodiek zoals (voor lucht-water warmtepompen) omschreven in Bijlage E van de NEN 7120. De input voor de normatieve berekening wordt gevormd door de resultaten van prestatiemetingen uitgevoerd cf. EN 14825 en EN 14511 in een daartoe gecertificeerd testinstituut of laboratorium.

Normberekening van de Energieprestatiecoëfficiënt

Bijlage E heeft betrekking op de betreffende bijlage van de NEN 7120 (normberekening van de Energieprestatiecoëfficiënt – EPC).

In deze bijlage is de rekenmethodiek beschreven voor de jaarprestatie (SCOP) van lucht-water (L/W) warmtepompen. Dit zijn warmtepompen die buitenlucht en/of ventilatielucht als bron hebben en warmte afgeven aan een cv-systeem. De ontwerp afgiftetemperatuur kan variëren van 30 tot 75 graden Celsius (bij temperaturen vanaf 55 a 65 graden Celsius zal de warmtepomp normaal gesproken worden bijgestaan door een aanvullende warmteopwekker).

De rekenmethode is dermate complex dat digitalisering veel voordeel biedt. De Rekentool Bijlage E is een vertaling van de in de NEN 7120 omschreven methodiek naar een spreadsheet.

Ontwikkeld in opdracht van Vereniging Warmtepompen

De Rekentool Warmtepomp-prestatie is in eerste instantie (tot begin 2015) ontwikkeld door TNO in opdracht van, destijds, de DHPA. Later zijn uitbreidingen en aanpassingen in eigen beheer door de DHPA uitgevoerd, steeds onder toeziend oog van het Bureau CRG. De uitbreidingen en aanpassingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende aspecten:

het automatisch doorrekenen van 8 maal 8 combinaties van warmtevragen en afgiftetemperaturen; en bij een mix buitenlucht en ventilatielucht als bron voor elke combinatie nog eens 8 verschillende mengverhoudingen. De rekenresultaten worden in een standaardtabel geplaatst, geschikt voor het rechtstreeks verwerken in de kwaliteitsverklaring.

verwerking van de gewijzigde rekenmethodiek cf. de in juni 2017 door NEN uitgebrachte Aanvullingsbladen A1.

Voorwaarden

De Rekentool Warmtepomp-prestatie is uitsluitend bestemd voor warmtepompleveranciers/warmtepompfabrikanten.
De Rekentool is eigendom van Vereniging Warmtepompen. Het mag alléén met schriftelijke toestemming van Vereniging Warmtepompen door niet-leden worden gebruikt. De Rekentool is gebaseerd op de door TNO in opdracht van destijds DHPA gerealiseerde versie d.d. 25 februari 2015.

De Rekentool mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld voor het produceren van Kwaliteitsverklaringen (of de vereiste invoer daarvoor) van het eigen fabricaat.

 Disclamer

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de Rekentool Warmtepomp-prestatie tot stand gekomen is, zijn de makers van deze Rekentool op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in de Rekentool en/of daardoor ontstane directe of indirecte schade.

Kosten

  • Voor leden is de Rekentool gratis. De prijs voor niet-leden bedraagt € 2.500 excl. btw per jaar.
  • Mocht u binnen zes maanden besluiten alsnog lid te worden van Vereniging Warmtepompen, dan worden de kosten van de Rekentool verrekend met de contributie.
  • De licentie wordt afgegeven voor 12 maanden en start altijd op de eerste van de maand.

Bestellen

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief