Rekentool Warmtepomp-prestatie: onmisbaar!

De Rekentool Warmtepomp-prestatie helpt u bij het berekenen van de jaarprestatie (SCOP) van alle typen compressiewarmtepompen. De methodiek van de NTA8800 bijlage Q is zeg maar vertaald naar een spreadsheet.

Met de tool bespaart u veel tijd en geld!

Na aanschaf heeft u dezelfde rechten als een aspirant lid: u ontvangt in principe alle communicatie van de vereniging. Ook verrekenen we het betaalde bedrag met de contributie als u in hetzelfde jaar, vóór 1 juli alsnog lid wordt.

Kwaliteitsverklaringen

In de Bepalingsmethode van de Energieprestatie voor gebouwen wordt het jaarrendement (SCOP) van een warmtepomp gewaardeerd met relatief lage forfaitaire waarden. Indien de werkelijke prestatie van een warmtepomp hoger is (en dus een betere BENG-score tot gevolg heeft) voorziet de NTA8800 in het gebruik van zogenaamde Kwaliteitsverklaringen.

Een Kwaliteitsverklaring bevat het resultaat van de normatieve rekenmethodiek zoals omschreven in Bijlage Q van de NTA8800. De input voor de normatieve berekening wordt gevormd door de resultaten van prestatiemetingen uitgevoerd conform EN 14825 en EN 14511 in een daartoe gecertificeerd testinstituut of laboratorium.

Sinds kort is het mogelijk voor een deel van de BCRG-Kwaliteitsverklaring gebruik te maken van een HP Keymark certificaat.

Voor leden van de Vereniging Warmtepompen is gedetailleerde info beschikbaar bij het secretariaat.

Normberekening van de Energieprestatiecoëfficiënt

In Bijlage Q van de NTA8800 (de Bepalingsmethode voor de Energieprestatie van gebouwen) is de rekenmethodiek beschreven voor de jaarprestatie (SCOP) van alle gangbare typen compressiewarmtepompen: water-water (W/W), brine-water (B/W), lucht-water (L/W) (incl. ventilatielucht en menglucht als bron) en lucht-lucht (L/L) warmtepompen.

Alle mogelijke bron-typen (zoals opgenomen in bijlage Q)  zijn ook vertegenwoordigd in de rekentool.. Bij de watervoerende afgiftesystemen kan gekozen worden uit 8 verschillende stooklijnen variërend van 30 °C tot 75 °C ontwerptemperatuur (bij temperaturen vanaf 55 a 65 °C zal de warmtepomp normaal gesproken worden bijgestaan door een aanvullende warmteopwekker).

De rekenmethode is dermate complex dat digitalisering veel voordeel biedt. De Rekentool Bijlage Q is een vertaling van de in de NTA8800 omschreven methodiek naar een spreadsheet.

Ontwikkeld in opdracht van Vereniging Warmtepompen

De Rekentool Warmtepomp-prestatie is in eigen beheer ontwikkeld met ondersteuning door Van Wolferen Research. De Rekentool is goedgekeurd door het Bureau CRG en wordt volwaardig geaccepteerd als invoer voor de Kwaliteitsverklaringen t.b.v. verdere prestatieberekeningen voor ruimteverwarming.

Met de Rekentool worden automatisch 8 maal 8 combinaties van warmtevragen en afgiftetemperaturen doorgerekend. Bij een mix van buitenlucht en ventilatielucht als bron voor elke combinatie zijn er daarbij nog eens 8 verschillende mengverhoudingen mogelijk.

De rekenresultaten worden in een standaardtabel geplaatst, geschikt voor het rechtstreeks verwerken in de kwaliteitsverklaring. Vóór de berekening vinden talloze controles plaats op onverhoopte (typ-)fouten bij de invoer. In de EN 14825 is de meting van de uitgaande verdampertemperaturen bij lucht-warmtepompen niet standaard opgenomen. Indien deze meetwaarde niet beschikbaar is, voorziet de Rekentool in een hulpberekening waarmee deze temperatuur kan worden benaderd.

 

Voorwaarden

De Rekentool Warmtepomp-prestatie is uitsluitend bestemd voor warmtepompleveranciers/warmtepompfabrikanten.
De Rekentool is eigendom van Vereniging Warmtepompen. Deze mag alléén met schriftelijke toestemming van Vereniging Warmtepompen door niet-leden worden gebruikt.

De Rekentool mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld voor het produceren van Kwaliteitsverklaringen (of de vereiste invoer daarvoor) van het eigen fabricaat.

 Disclamer

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de Rekentool Warmtepomp-prestatie tot stand gekomen is, zijn de makers van deze Rekentool op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in de Rekentool en/of daardoor ontstane directe of indirecte schade.

Kosten

  • Voor leden van Vereniging Warmtepompen is de Rekentool kosteloos
  • De prijs voor niet-leden bedraagt € 5.775,- excl. btw per kalenderjaar, voor één merk. Voor elk extra merk vragen wij aan niet-leden een vergoeding van € 1.250,- excl. btw per kalenderjaar
  • De licentie wordt afgegeven per kalenderjaar en start altijd op 1 januari
  • Aanvang van de licentie op een andere datum is mogelijk, in dat geval loopt de licentie vanaf de ingangsdatum in het huidige jaar t/m 31 december van dat jaar
  • Mocht u vóór 1 juli in het eerste licentiejaar besluiten alsnog lid te worden van Vereniging Warmtepompen, dan worden de eerstejaarskosten van de Rekentool verrekend met de contributie. Ook de bijdrage voor de Rekentool van het tweede jaar zal dan met de contributie worden verrekend

Bestellen

Ja, ik bestel graag de Rekentool Warmtepomp-prestatie, en ga akkoord met de voorwaarden en de kosten.

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief