Lid worden

Vereniging Warmtepompen is dé brancheorganisatie voor leveranciers – fabrikanten en importeurs – van warmtepompen in de Nederlandse woning- en utiliteitbouw en in de agrarische en proces-industrie. Wij spelen een sleutelrol in de waardeketen om goed beleid en daarmee goede marktcondities voor korte en lange termijn te helpen bewerkstelligen. Daartoe vormen we allianties met partijen in de sectoren energie, installatie, bouw, vastgoed en milieu. Leden van Vereniging Warmtepompen zijn gerenommeerde leveranciers van alle typen warmtepompen.

Lidmaatschap levert u aanzienlijke voordelen op:

Invloed op de verenigingsagenda; wij lobbyen voor uw business issues om uw marktcondities te verbeteren

Wij behartigen op professionele wijze de belangen van onze leden. We creëren bewustzijn en nog betere marktcondities voor warmtepompen.

Direct op de hoogte van actualiteiten.

Door deel te nemen aan werkgroepen kunt u directe invloed uitoefenen.

Onze Rekentool: gratis voor leden (niet leden betalen € 5.775,- excl. BTW per kalenderjaar, voor één warmtepompmerk). De rekenmethodiek voor de jaarprestatie (SCOP) van lucht-water (L/W) warmtepompen is dermate complex dat digitalisering veel voordeel biedt. Onze Rekentool is de vertaling van de in de NEN 7120 omschreven methodiek in een spreadsheet.

Ja ik wil lid worden!

Meld u aan voor het lidmaatschap via het aanmeldformulier. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag en bent dan aspirant-lid. Wij toetsen uw aanvraag aan onze statuten en leggen deze met een advies van het bestuur ter besluit voor aan de ALV.

Voorwaarden

Als (aspirant) lid dient u leverancier (producent en/of importeur) te zijn van warmtepompen geleverd vanuit een Nederlandse rechtspersoon aan de Nederlandse markt.

  • Het bedrijf dient minimaal een jaar te bestaan in Nederland.
  • Het bedrijf moet een Nederlandse rechtspersoon zijn, ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf dient ook daadwerkelijk vanuit de Nederlandse vestiging de belangen in de Nederlandse markt te behartigen.
  • Het bedrijf dient al warmtepomp(system)en hebben verkocht en geïnstalleerd/laten installeren en er dient Nederlandse documentatie beschikbaar te zijn van de in Nederland te leveren warmtepompen.
Kosten en rechten van lidmaatschap

)Vereniging Warmtepompen heeft een grote impact op de Nederlandse marktomstandigheden waarvan alle leveranciers profiteren. De vereniging levert (daarmee) waar voor uw geld en ambieert een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de branche. Wij kennen daarom een lage drempel en een relatief lage basiscontributie. Zo kunnen ook kleine bedrijven profiteren van en actief meedoen aan de verenigingsactiviteiten en -lobby.

Leden van Vereniging Warmtepompen zijn producent of importeur van warmtepompen en leveren aan de Nederlandse markt. De aard en omvang van hun producten en/of service variëren van levering van warmtepompen aan de groothandel tot een totaalconcept van warmte- en/of koudelevering aan eindgebruikers.

Leden betalen contributie naar rato van hun omzet in het voorafgaande jaar. Er is een staffelstructuur met zes categorieën. Vanwege de verschillen in hun producten en diensten wordt de ‘omzet’ geteld als het totaal condensorvermogen van de geleverde warmtepompen (dit is tevens wat maandelijks wordt geïnventariseerd t.b.v. marktmonitoring).

De contributiestaffel voor 2024 is als volgt:

Totaal geleverd condensorvermogen in het voorafgaande jaar (in MW) Contributie 2024 (in € excl. BTW)
< 5   5.775
5 -10 11.550
10 – 20 17.325
20 – 30 23.100
30 – 50 28.875
> 50 34.650

Het stemrecht in de verenigingsorganen is naar rato van de betaalde contributie.

Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en de jaarcontributie wordt dan naar rato aangeslagen. Het verenigingsjaar eindigt op 31 december en het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar tenzij u tijdig – voor 1 oktober – opzegt.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft u het recht op een gratis licentie van de ‘Rekentool Warmtepomp-prestatie’ voor uw warmtepompmerk(en).

Niet-leden betalen € 5.775 per kalenderjaar voor een licentie
(excl. btw) per warmtepompmerk. Voor ieder extra merk vragen wij een vergoeding van € 1.250,- excl. btw per kalenderjaar aan niet-leden.

Koopt u een licentie in enig jaar als niet-lid? En stapt u als lid vóór 1 juli van datzelfde jaar alsnog in? Dan verrekenen wij het aankoopbedrag met de contributie zodat uw licentie alsnog gratis is.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Vereniging Warmtepompen loopt per kalenderjaar. Het lidmaatschap beeindigt bij opheffing van een lid-bedrijf of door tijdige schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt drie maanden. De opzegging dient dus schriftelijk vóór 1 oktober van enig jaar door ons ontvangen en bevestigd te zijn door het verenigings-secretariaat.

U kunt uw opzegging per e-mail versturen aan:
[email protected]

Aanmeldformulier

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief