ISDE en SDE ontwikkelingen

 

Het ministerie van EZK wil bezien of een aanscherping van de in de ISDE opgenomen voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering van maatregelen gewenst en mogelijk is, waarbij EZK zich vooralsnog wil beperken tot de installatie van warmtepompen. Enerzijds omdat bij de installatie van warmtepompen in de praktijk soms problemen spelen waardoor de warmtepomp negatief in het nieuws is gekomen. Anderzijds omdat in de markt al een aantal certificeringen en erkenningen beschikbaar zijn.

Aandacht voor kwaliteitsborging

Daarnaast is voor EZK van belang dat Tweede Kamer middels een aangenomen motie van het lid Van Der Lee aandacht heeft gevraagd voor de kwaliteitsborging specifiek bij warmtepompen. De overheid is echter en terecht zeer terughoudend met het verplicht stellen van private erkennings- en certificeringsregelingen. Voor warmtepompen anders dan bodemgekoppelde volgens de BRL 6000-21 is geen wettelijk verplichte regeling van kracht noch voorzien.

GWP-koudemiddelen

Voorts is EZK in samenwerking met TKI Urban Energy al enige tijd aan het onderzoeken hoe de laag GWP-koudemiddelen in warmtepompen kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld via de ISDE-regeling. Vereniging Warmtepompen wijst consequent op de noodzakelijke totaalafweging van de positieve klimaatimpact van prestatie van de warmtepomp versus het – theoretische – risico van verlies van het koudemiddel naar de atmosfeer en naar de wereldwijde terugfaserings-regelingen op basis waarvan hoog GWP-koudemiddelen (zullen) worden terug- of zelfs uitgefaseerd. Jurgen Oosterling is namens Vereniging Warmtepompen betrokken in deze discussie met EZK.

Water-water warmtepompen in combinatie met aquathermie

De ISDE-regeling stopt bij een vermogen van 70 kW. Daarboven kunnen grote warmtepompen mogelijk gebruik maken van de SDE++ indien deze worden ingezet bij aquathermie. Momenteel is PBL bezig met een consultatie over de SDE++ 2022. Binnen de voorziene scope is dit relevant voor grote water-water warmtepompen ingezet bij aquathermie. Discussie hierin is het actuele criterium dat geen koude wordt geleverd (maar geloosd) uit de WKO. Vanuit het netwerk aquathermie wordt langs meerdere kanalen gelobbyd om deze clausule te schrappen. Hierin is Frank Agterberg betrokken vanuit de Vereniging Warmtepompen met een dubbele pet op vanuit Branchevereniging Bodemenergie.

Geschreven op:

Datum donderdag, mei 20

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief