Koning Willem-Alexander spreekt met sector over energietransitie en corona

Deelname koning aan rondetafelgesprekken NVDE

Op 9 juni presenteerde de NVDE in het bijzijn van Koning Willem-Alexander de resultaten van het onderzoek naar de corona-effecten op de duurzame energiesector. Veel leden van de NVDE, zoals Vereniging Warmtepompen en haar leden, hebben input geleverd aan dit onderzoek.

Energietransitie en groen herstel

Willem-Alexander was 9 juni op werkbezoek in Amersfoort om zich te informeren over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie en over de kansen voor groen herstel. Hij nam ook deel aan twee door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) georganiseerde ronde tafelgesprekken hierover. Aan deze gesprekken namen belangrijke spelers uit de sector deel. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, die beide gesprekken voorzat: “Het is een grote steun in de rug dat de koning zoveel belangstelling toont voor de energietransitie.”

Structurele verduurzaming hapert

De structurele verduurzaming van de energievoorziening hapert door de coronacrisis, zo blijkt uit het door de NVDE aan de koning gepresenteerde onderzoek. De CO2-uitstoot daalt nu tijdelijk, doordat de economie op een lager pitje draait. Maar de investeringen in structurele verduurzaming stagneren. Enkele resultaten:

 • Ruim veertig procent van de bedrijven verwacht minimaal tien procent minder omzet in het tweede en derde kwartaal;
 • Twee derde van de bedrijven verwacht dat de coronacrisis een (zeer groot) negatief effect zal hebben op het halen van de klimaatdoelen;
 • Het wegvallen van de vraag en stilvallen van projecten (onder ander door financieringsproblemen) zijn de meest genoemde verklaringen;
 • Eén op de vijf bedrijven besteedt al minder werk uit aan flexibele krachten, één op de negen bedrijven denkt zelfs vast personeel te gaan ontslaan. Dit is zeer opmerkelijk voor een sector die al lang worstelt met personeelsgebrek;
 • Praktische problemen door Corona lijken juist sterk te zijn verminderd: het stilliggen van projecten vanwege veiligheid daalde van 60% naar 21%; problemen met participatie (oa bijeenkomsten) daalde van 32% naar 16%; en problemen met de levering van materialen daalde van 20% naar 12%.

De NVDE doet verschillende voorstellen waardoor de transitie op korte en langere termijn op koers kan blijven. “Uitvoering van het Klimaatakkoord is de beste weg naar groen herstel,” zegt Olof van der Gaag. “Herstelmaatregelen moeten de vraag versterken en investeringen aanmoedigen. We hebben een trampoline nodig naar hernieuwde activiteit.” Uitvoering van het klimaatakkoord zorgt voor een investeringsimpuls van bijna 100 miljard euro in de economie. Dat geld gaat niet naar de import van fossiele brandstoffen maar naar arbeidsintensieve bedrijven in Nederland. Dit resulteert in gemiddeld zo’n 50.000 extra banen.

Het rapport “Inventarisatie corona-effecten op duurzame energiesector en arbeidsmarkt” vindt u hier op de NVDE website http://www.nvde.nl/nvdeblogs/inventarisatie-corona-effecten-op-duurzame-energiesector-en-arbeidsmarkt/

De koning sprak in het ronde tafelgesprek over de corona-effecten met:

 • Cindy van de Velde (directeur Vereniging Eigen Huis),
 • Martijn Hagens (CEO Vattenfal),
 • Heleen de Coninck (hoogleraar TU Eindhoven & IPCC-auteur)
 • Rense van Dijk (CEO Woon Duurzaam).

Over de kansen voor groen herstel sprak hij met:

 • Patrick Lammers (CEO Essent),
 • Manon van Beek (CEO Tennet),
 • Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)
 • Frans Rooijers (directeur CE Delft).

Geschreven op:

Datum woensdag, jun 10

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief