Mogelijke wijziging ISDE-subsidievoorwaarden per 1 januari 2025


Het ministerie van EZK overweegt om de ISDE-subsidievoorwaarden per 1 januari 2025 aan te passen om daarmee het behalen van beleidsdoelstelling voor o.a. warmtepompen te stimuleren. Vereniging Warmtepompen is met EZK in gesprek over bijvoorbeeld koudemiddelen-keuze en flexibiliteit van warmtepompen om netcongestie te beperken. Er is over beide nog niets besloten.

In een recente stakeholderbijeenkomst deelde EZK de overweging om per 1 januari 2025 split-unit warmtepompen met een koudemiddel-vulgewicht van maximaal 3 kg met een koudemiddel met een GWP van meer dan 750 uit te sluiten van ISDE subsidie. Daarmee willen ze invulling geven aan de EU F-gassenregulering, die in februari jl. is besloten.

Halogeenvrije koudemiddelen

In 2023 voerde het ministerie van EZK al de eis van een halogeenvrij koudemiddel in de SDE++-regeling in, als subsidievoorwaarde. Daarmee werd een voorschot in de tijd genomen op aanstaande regulering met een ‘kop’ erop, doordat de F-gassenregulering ziet op lage GWP-getallen en niet sec op halogeenhoudendheid.

Uitdagende terugfasering

Zo sloot EZK in de SDE++ de gehele categorie halogeenhoudende laag-GWP koudemiddelen uit, die vanuit de aanstaande EU-regulering juist worden gezien als deel van de oplossing. Vereniging Warmtepompen bepleit in de ISDE geen voorschot te nemen op de reeds uitdagende terugfasering vanuit de EU-F-gassenregulering. Daarbij dient te worden gekeken naar de laagst mogelijke integrale impact van koudemiddel zelf inclusief de besparingen tijdens de gebruiksfase (TEWI, Total Equivalent Warming Impact). Stakeholders uit de waardeketen drukten EZK op het hart om in ieder geval zeer ruim op tijd te communiceren naar de markt in verband met het kunnen afbouwen van bestaande voorraden.

Ontsluiten flexibiliteit warmtepompen op Europees niveau

Voorts zoekt EZK naar mogelijkheden om de flexibiliteit van warmtepompen sneller in te kunnen zetten, om daarmee netcongestie tegen te gaan. EZK overweegt om te kijken “naar het stimuleren van de slim aanstuurbare warmtepomp via de ISDE-subsidie”. Vereniging Warmtepompen heeft aangegeven dat elke warmtepomp in principe technisch aanstuurbaar is en dat zowel nationaal als internationaal – via de EHPA – wordt gewerkt aan het ontsluiten van de gezochte flexibiliteit door nog te standaardiseren software voor communicatie tussen net en warmtepomp, al dan niet via een (Home) Energy Management System. Voorts heeft Vereniging Warmtepompen aangegeven dat het forceren van maatregelen in subsidievoorwaarden niet per se doelmatig is, omdat snelheid dan mogelijk ten koste gaat van de functionaliteit en/of standaardisatie op Europees niveau.

Collectieve warmte en airco’s

Andere stakeholders brachten t.a.v. warmtepompen nog in dat EZK kon overwegen om ISDE-subsidie uit te sluiten in wijken waar op termijn een collectieve voorziening komt. De hamvraag hierbij is de concrete timing en zekerheid daarvan. Verder werd ingebracht om te overwegen om ook lucht-lucht warmtepompen, oftewel omkeerbare airco’s, te stimuleren.

Deze week zal EZK zich beraden op de input uit het stakeholdersoverleg.

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, apr 30

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief