Onzekerheden bij aanstaande implementatie NTA

Op 1 januari a.s. wordt het gewijzigde Bouwbesluit van kracht met o.a. een overgang in de EPG eisen (BENG) en rekenmethode (NTA8800). We gaan dus van de EPC naar de BENG. Dit betekent voor warmtepompen dat de NEN7120/EN 14825 (modulerende WP)/ EN14511 (aan/uit-WP) voor ruimteverwarming en de NEN 7120/EN 16147 voor tapwaterverwarming worden vervangen door de nieuwe norm met de NTA8800 als rekenmethode. Hiermee wordt nu voor alle typen warmtepompen dezelfde rekenmethodiek gevolgd ter bepaling van de ‘Seasonal Coëfficiënt of Performance’ (SCOP).

Softwarepakket nog niet gereed

In de laatste maanden van 2020 zijn nog inhoudelijke zaken gewijzigd in de NTA8800 welke nog moe(s)ten worden ingebracht in het NTA8800 softwarepakket UNIEC. Dit softwarepakket wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld. De kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring vanuit de rekentool van de Vereniging Warmtepompen is hiervoor gebruikt als input. UNIEC is nog niet helemaal klaar en daarom kunnen uw prospects daar soms nog niet mee rekenen, hetgeen leidt tot aarzeling in orders.

Onzekerheid geldigheid ‘oude’ verklaringen

Nu is er helaas, op dit zéér late moment in het proces, ook nog onzekerheid over de geldigheid van ‘oude’ verklaringen voor modulerende lucht-water warmtepompen uit de NEN7120 in een overgangsregeling. Leveranciers hadden soms geen kans om nieuwe verklaringen conform NTA8800 te verkrijgen doordat KIWA in november jl. aangaf nog niet de juiste NTA8800 testen te kunnen doen.

Ongelijke concurrentieverhoudingen door dubbele testen

Bovendien vraagt de NTA8800 bij tapwaterverwarming met warmtepompen om testen bij twee tappatronen terwijl de Europese richtlijn Ecodesign er slechts één voorschrijft. Voor de Nederlandse markt worden daardoor ongelijke concurrentieverhoudingen gecreëerd. Inmiddels beschikt de beslissende instantie BCRG over een vergelijking tussen dubbele testen, dankzij onze technisch secretaris Charles Geelen. Hiermee wordt op maandag 14 december a.s. op basis van het verschil, dat volgens uw Vereniging niet significant is, besloten over de overgangsregeling. Een ‘neen’ zou ons inziens niet acceptabel zijn. Hangende de onzekerheid is door BCRG al wel een ‘ad hoc’ interim overgangsperiode van 2 maanden ingesteld.

Ontwikkelingen

Leden van de Technische Commissie en van de werkgroep Markt & Beleid worden vrijwel dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mocht u dat ook willen, dan graag een e-mail aan [email protected].

 

Geschreven op:

Datum woensdag, dec 09

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief