Producenten-verantwoordelijkheid en recycling warmtepompen en airco’s

Producenten/importeurs die warmtepompen, airco’s of andere apparaten, lampen of batterijen op de Nederlandse markt zetten, moeten voldoen aan wettelijke regels in het kader van de zogenaamde ‘producentenverantwoordelijkheid’ voor het recyclen van elektronisch afval. Als u als producent of installateur zelf elektrisch afval heeft, dan kunt u volledige apparaten via Wecycle voor bedrijven gratis, veilig en conform wet- en regelgeving kwijt. Voor het demonteren van apparaten heeft u dan de CENELEC-certificering nodig.

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat je als producent of importeur van apparaten, batterijen en lampen ook de verantwoordelijkheid neemt voor de inzameling, sortering en verwerking van die producten als ze worden afgedankt. Hiervoor hebben zij een ‘deelnemersovereenkomst’ met Stichting OPEN, die de tarieven van de recyclingbijdrage vaststelt en deze bijdragen int en beheert ten behoeve van daadwerkelijke inzamel- en recyclingactiviteiten.

Warmtepompen en airco’s vallen onder ‘elektrisch en elektronisch afval’. Wanneer ze na bewezen diensten uit bedrijf worden genomen, dienen ze volgens de wettelijke Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) worden ingezameld en gerecycled.

Regie door Stichting SMR overgedragen aan Stichting OPEN

Sinds maart 2021 ligt de regie voor het invullen van deze producenten-verantwoordelijkheid bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN)*. Voor die tijd voerde Stichting Metalektro Recycling (SMR) hierover de regie. Warmtepompen en airco’s vormen een van de zevenentwintig productgroepen die sinds maart 2021 door SMR zijn overgedragen aan Stichting OPEN.

Uitbreiding Stimuleringsregeling

Stichting OPEN breidt de Stimuleringsregeling uit: vanaf nu geldt een tarief van €150,- per ton voor gescheiden ingezamelde inbouw airco’s en warmtepompen die via de regeling worden aangeboden aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers. Deze apparatuur zit vaak in ‘lekstromen’. Deze stromen hoopt Stichting OPEN te dichten door gescheiden inzameling en aflevering aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers financieel te stimuleren. Het doel hiervan is om meer inzameling te realiseren. De looptijd is vooralsnog tot 31 december 2025. Op de website van Stichting OPEN leest u meer over de uitbreiding van de Stimuleringsregeling.

Wanneer aansluiten bij Stichting OPEN?

Brengt u elektronische (of elektrische) apparaten als eerste op de Nederlandse markt? Dan heeft u als importeur/producent een wettelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). De regie voor het invullen van de producentenverantwoordelijkheid ligt sinds 1 maart 2021 bij Stichting OPEN. Alle producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten moeten vanaf die datum hun wettelijke verplichtingen via Stichting OPEN vervullen.

Wat houdt de wettelijke verantwoordelijkheid in?

Na registratie bij Stichting OPEN rapporteert u jaarlijks wat u aan apparatuur op de Nederlandse markt brengt. Over deze apparatuur betaalt u de zogenoemde afvalbeheerbijdrage.

Wat is afvalbeheerbijdrage?

De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere producent en importeur van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Door de opzet en het feit dat voor iedereen de afvalbeheerbijdrage gelijk is (onderverdeeld in verschillende productcategorieën), is er een zogenoemd level playing field ontstaan. De tarieven staan vast. Deze worden jaarlijks bepaald aan de hand van de te verwachten PoM (Put on Market) en de te verwachte operationele kosten. Met deze afvalbeheerbijdrage betaalt Stichting OPEN de inzameling, transport, verwerking, sortering en overhead.

Hoe sluit ik mij bij Stichting OPEN aan?

U kunt uw bedrijf snel en eenvoudig aanmelden via de portal “MyOPEN” Stichting OPEN – Registratie (stichting-open.org). Zodra uw aanmelding is ontvangen, neemt Stichting OPEN contact met u op om een aantal punten verder toe te lichten. U krijgt automatisch een melding van Sitchting OPEN wanneer het tijd is om te rapporteren.

Heeft u elektrisch of elektronisch afval?

Bedrijven kunnen elektrisch afval inzamelen en inleveren bij een Wecycle inleverpunt. Dit is een uitgebreid netwerk van inleverpunten, zoals metaalrecyclers en (technische) groothandels, om uw elektrisch afval naar toe te brengen. Kijk hiervoor op www.wecyclevoorbedrijven.nl. In sommige gevallen kan apparatuur gratis worden opgehaald door  Stichting OPEN. Het duurzaam omgaan met apparatuur levert onder andere het volgende op:

(1) Voldoe aan wet- en regelgeving voor elektrisch afval. Stichting OPEN kan ondersteuning bieden bij het behalen van een CENELEC type I of Preparation for Reuse (her)certificering.
(2) Voor sommige elektrisch afval ontvangt u een vergoeding. En met stimuleringsregelingen maken wij het in veel gevallen nog aantrekkelijker.
(3) Verlaag het risico van afvalbranden.
(4) Voorkom emissie van gevaarlijke stoffen.
(5) Draag bij aan inzameldoelstellingen en circulariteit.
(6) Laat kostenstromen gratis afvoeren.
Stichting OPEN helpt u graag met de inzameling van afgedankte elektrische apparaten; hiervoor hebben we onder andere Wecycle voor bedrijven.

Welke keuze heeft de installateur met afgedankte warmtepompen of airco’s?

Het recyclen van warmtepompen en airco’s kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

(1) Apparaten uit de afdankfase uit elkaar halen (=demonteren) = houdt in dat de installateur CENELEC-certificering type I of Preparation for Reuse nodig heeft!
(2) Afgeven, kijk op Wecycle voor bedrijven. U ontvangt soms een marktconforme prijs
(3) Laat het ophalen door Stichting OPEN. Hiervoor gelden wel wat spelregels
(4) Word zelf Wecyclepunt voor bedrijven
(5) Combinatie van meerdere keuzes. Stichting OPEN informeert u er graag over.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de Accountmanager Producenten Service van Stichting OPEN, Peter de Haan via telefoonnummer 06-14612354 of mail hem via [email protected].

 

Vereniging Warmtepompen en Stichting OPEN

Als importeur of producent met producentenverantwoordelijkheid heeft u een verplichte ‘deelnemersovereenkomst’ met Stichting OPEN. Op recycling staat in Europa een wettelijk verplichte doelstelling van 65%1 van het in datzelfde jaar op de markt gebrachte totaalgewicht aan apparatuur. Naast een niet-functionerend registratiesysteem is dit voor warmtepompen een oneigenlijke eis. Concrete recycling-activiteiten voor warmtepompen zullen voor het overgrote deel na 2030 vallen, dus ruim na de huidige AVV-periode van Stichting OPEN (2021-2025).

Dit komt doordat de markt voor warmtepompen en airco’s pas vanaf 2017 serieus volume begon te krijgen, en er nog geen significante retourstroom voor recycling op gang is gekomen. Die retourstroom zal beperkter zijn dan nu wordt aangenomen, wegens toenemende circulariteit, modulair ontwerp en modulaire reparatiemogelijkheden.

Vereniging Warmtepompen is samen met ketenpartners, waaronder Techniek Nederland en NVKL, in gesprek met Stichting OPEN over een realistische en effectieve benadering en doelstelling voor recycling. De gezamenlijke ambitie en overall opgave is immers de hierboven omschreven circulariteit.

Wat gebeurt er met de geïnde bijdragen tot en met februari 2021?

De overgang van regie van SMR naar Stichting OPEN is op dit moment nog niet geheel geëffectueerd. SMR beheert de financiële middelen die tot en met februari 2021 geïnd zijn en nog niet aan recyclingactiviteiten zijn uitgegeven. Deze middelen zijn bedoeld voor de activiteiten die inmiddels aan Stichting OPEN zijn toebedeeld, maar werden (nog) niet overgedragen.

Vereniging Warmtepompen en NVKL zijn gezamenlijk in gesprek met SMR over het beheer en gebruik van de geïnde bijdragen tot en met februari 2021.  De bedragen die tot februari 2021 geïnd zijn voor recycling van de desbetreffende warmtepompen en airco’s, moeten worden aangewend om de desbetreffende apparatuur te recyclen, waarbij in onze ogen de recycle-doelstelling van 65% een oneigenlijke en ‘papieren’ doelstelling is.

Een (kosten-)effectieve financiële strategie voor toekomstige recycling is dus cruciaal.

 

* Op basis van een door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 18 februari 2021 Algemeen Verbindend Verklaarde (AVV) overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). De AVV geldt voor de periode 1 maart 2021 t/m 31 december 2025.

 

Geschreven op:

Datum vrijdag, mrt 15

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief