1. Home
  2.  → 
  3. Homepage
  4.  → Producenten verantwoordelijkheid (recycling) warmtepompen van SMR naar stichting OPEN

Producenten verantwoordelijkheid (recycling) warmtepompen van SMR naar stichting OPEN

 

Op 1 maart a.s. wordt de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) de zogenaamde normadressaat voor de recycling van warmtepompen. Dit was de Stichting MetalElectro Recycling (SMR) voor warmtepompen en de Stichting Witgoed voor airco’s. De staatssecretaris van I&W heeft op 16 februari de ‘overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)’ algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat houdt in dat u als producent verplicht bent aan OPEN deel te nemen en dat OPEN tegen uw verplichte financiële recyclingbijdrage de verantwoordelijkheid voor recyclingdoelstellingen op zich neemt zoals SMR tot nu toe deed.

Er is direct al verwarring over de relatie tussen u en SMR respectievelijk OPEN. SMR communiceerde aan haar deelnemers dat “uw bedrijf indirect toch een relatie houdt met SMR (…) omdat SMR een van de bestuurders van de Stichting OPEN benoemt en jaarlijks de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor 26 productgroepen voorstelt”. OPEN stelt in haar communicatie naar ons dat SMR in OPEN opgaat en u tot één van de 69 productgroepen behoort die o.l.v. een namens ‘de producenten’ benoemde bestuurder de tarieven voorstelt. De recyclingactiviteiten zelf zullen blijven worden uitgevoerd door o.a. WeCycle en WEEE Nederland.

Vereniging Warmtepompen was en is ontevreden over het gebrek aan transparantie over de recycling-tariefstelling voor warmtepompen voor 2020 en 2021 en er zijn grote problemen met de overgang van SMR naar OPEN.

Tarief recyclingbijdrage te hoog; onduidelijkheid over opgebouwde tegoeden

Vereniging Warmtepompen analyseerde de huidige tariefstelling van € 0,09 per kilogram en concludeerde dat dit minimaal tweemaal te hoog was. Daarover waren wij in gesprek met SMR. Dit gesprek werd echter doorkruist door de AVV met OPEN. Inmiddels zijn wij daarom in gesprek met de directie van OPEN. Wij zijn er verre van gerust op dat tariefstelling en de actuele recycling van warmtepompen, die pas over enkele jaren serieus volume zal krijgen, kosteneffectief zal worden. Bovendien is er bij de overgang van SMR naar OPEN een aantal problemen waarvan men de ónze maakt:

  • In SMR is een recyclingtegoed voor warmtepompen opgebouwd. OPEN zegt geen tegoeden overgeheveld te krijgen van SMR.
  • Het SMR-tegoed is sowieso gemankeerd door VPB-afdracht (?!) en extreem hoge overhead.
  • Bovendien vallen warmtepompen in dezelfde productgroep als gasketels die volgens SMR een negatief tegoed heeft.
  • SMR zegde per 28 februari eenzijdig de overeenkomst tussen leveranciers en haarzelf op, wegens de wettelijk verplichte overgang naar OPEN, zonder toezegging over eventuele bestaande tegoeden.
  • Deze non-transparantie is een voortzetting van al jaren onbeantwoorde vragen onzerzijds. Onduidelijk is hoe groot en wat het lot is van ‘ons’ tegoed.

Volgens OPEN zal het tarief van warmtepompen worden bepaald in een consultatieproces o.l.v. ‘onze’ bestuurder Robert van Beek. Jan Vlak, directeur OPEN, zegde een delegatie van Vereniging Warmtepompen recentelijk toe dat Van Beek onafhankelijk is en wij met hem zaken kunnen doen. Momenteel is Van Beek voorzitter van SMR wat de vraag oproept hoe onafhankelijk hij kan zijn. En dus zijn wij nog niet overtuigd van een ordelijke transitie en toekomstige tariefstelling. Intussen bent u als bijna ex-deelnemer aan SMR door hen uitgenodigd voor “bijeenkomsten die binnenkort en gedurende dit jaar zullen plaatsvinden (…) SMR de tarieven voor het komende jaar vaststellen (…) biedt voor u de mogelijkheid om te reageren en mee te denken”. Uitermate verwarrend!

Vereniging Warmtepompen zal met de heer Van Beek in gesprek gaan over onze invloed op de warmtepompen-recyclingstrategie in OPEN en over de onduidelijkheid over de rol en positie van SMR. Daarnaast zullen wij proberen duidelijkheid te krijgen en ‘ons recht’ op resterende tegoeden bij SMR proberen te behalen. Ook werken wij aan een alliantie met collega-branches en daarbij zullen wij (helaas) ook onze juridische positie en (on)mogelijkheden goed in kaart moeten brengen. Het is nodig dat leden zich mengen in de interne discussie voor het nodige draagvlak. Leden wordt geadviseerd de aanslagen recyclingbijdragen in deze overgangsperiode goed te controleren op afzender en begunstigde. Met name een eventuele factuur van SMR voor de periode ná februari 2021.

 

 

 

Geschreven op:

Datum maandag, mrt 01

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief