Stand van zaken milieuverklaringen warmtepompen in de NMD

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om meer milieudata in de NMD (Nationale Milieudatabase) te krijgen. Inmiddels staan er 23 milieuverklaringen voor warmtepompen in de NMD. Dit gaat om 7 categorie-1 milieuverklaringen en 16 categorie-3 milieuverklaringen.

Oproep aan fabrikanten

Om deze database completer te maken roept de stichting Nationale Milieudatabase fabrikanten van warmtepompen op om een categorie 1- of 2-milieuverklaring te laten maken. Daartoe heeft stichting NMD onder meer de vergoedingsregeling Witte Vlekken in het leven geroepen voor het laten maken van LCA’s die als basis gelden voor een milieuverklaring.

Categorie-2 kaarten naar verwachting eind mei beschikbaar

Momenteel wordt door Vereniging Warmtepompen (VWP) een categorie-2-dossier opgesteld met een groot aantal fabrikanten voor een grote variëteit aan lucht/water- en water/water-warmtepompen. Deze data wordt naar verwachting eind mei beschikbaar gesteld in de NMD, aansluitend worden dan ook nog specifiekere categorie 2-milieuverklaringen opgesteld voor de bodembronnen (bodemwarmte-wisselaar of bodemlus genoemd) van de water/water-warmtepompen.

Het categorie 2-dossier van VWP behandelt de volgende typen warmtepompen:

Lucht/water-warmtepompen
Toepassing: residentieel individueel
Solo- en combitoestel
Koudemiddelen: R134a, R290 (propaan), R32, R410a en R454c

Bodem-warmtepompen
Toepassing: residentieel individueel
Solo- en combitoestel
Koudemiddelen: R134a, R290 (propaan), R32, R407c, R410a en R454c

De milieuverklaringen voor de bodemwarmtepompen betreffen in dit dossier alleen de warmtepompen. Dit in tegenstelling tot de huidige categorie 3-verklaringen die ook de bodemwarmtewisselaar bevatten. Aan categorie 2-verklaringen voor bodemwarmtewisselaarsystemen wordt nog gewerkt door partijen uit de sector.

Warmtepompen met grotere vermogens

Omdat de beschikbare LCA’s die onder de categorie 2-verklaringen voor warmtepompen liggen beperkt zijn tot de kleinere vermogens voor residentiële individuele toepassing, blijven voor de grotere vermogens de categorie 3-verklaringen van toepassing. De impact daarvan is relatief geringer, omdat de MKI over meer m² gespreid wordt. Om een bredere range aan koudemiddelen te kunnen dekken, zullen deze uitgebreid moeten worden voor soortgelijke koudemiddelen als bij de kleinere vermogens. Die zijn nu beperkt tot R134a en R290 (propaan).

Lucht/lucht-warmtepompen en airco’s

Voor lucht/lucht-warmtepompen en airco’s zijn op dit moment nog onvoldoende LCA-gegevens beschikbaar. Samen met de sector wordt eraan gewerkt om deze milieuverklaringen te ontwikkelen.

 

Geschreven op:

Datum vrijdag, mei 03

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief