Uw belangen nóg beter vertegenwoordigd in de nieuwe Vakgroepen

 

Tot voor kort werden alle dossiers binnen Vereniging Warmtepompen, die verband houden met o.a. de kwaliteitsborging, normering en prestaties van alle typen warmtepompen, besproken en behandeld binnen de Technische Commissie (TC). Door de huidige ontwikkelingen en de jaarlijkse groei van de warmtepompenbranche én het feit dat steeds meer onderwerpen specifieke aandacht vragen binnen onze vereniging, kunt u zich voorstellen dat de TC voor iedere vergadering een zeer volle en zeer diverse agenda had.

 

Een groot aantal van de dossiers en onderwerpen waar Vereniging Warmtepompen zich hard voor maakt, hebben betrekking op ‘slechts’ een deelgebied van onze branche. Om nog efficiënter en vooral effectiever te kunnen werken, hebben we voor die deelgebieden zes Vakgroepen opgericht. Zo hebben onze leden de keuze om vooral daar actief te zijn, waar voor hen de meeste belangen liggen. Ook zorgen we er daarmee voor, dat belangrijke dossiers voor de desbetreffende leden/vakgebieden beter en gerichter de aandacht krijgen die nodig is.

 

Voorstel Vakgroepen goedgekeurd door ALV

Eind 2021 is er door het bestuur een voorstel gemaakt voor het oprichten van de Vakgroepen. De ALV was enthousiast over het voorstel en vervolgens zijn we begin 2022 overgegaan tot de uitvoering en implementatie van de voorstellen.

Inmiddels kennen we de volgende vakgroepen:

  • Vakgroep Water/Water
  • Vakgroep Water/Lucht gecombineerd met Lucht/Lucht
  • Vakgroep Hybride
  • Vakgroep Ventilatielucht
  • Vakgroep Utiliteit en Grote Systemen
  • Vakgroep Markt en Beleid

 

Organisatie

Iedere vakgroep heeft een voorzitter die nauw in contact staat met één van de bestuursleden van de vereniging. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de Vakgroepvergaderingen en de voortgang van de diverse dossiers, samen met de overige Vakgroepleden. Daarnaast komen de Vakgroepvoorzitters bijeen in een voorzittersoverleg voor zaken die Vakgroepoverstijgend spelen. In de huidige opzet is het immers cruciaal om een goede uitwisseling van informatie te hebben. Ook kunnen er, net zoals tijdens de TC, projectgroepen ontstaan die met een duidelijk start- en eindpunt specifieke actiepunten oppakken. Daarnaast zullen voorzitters en bestuur regelmatig evalueren en daar waar nodig bijsturen t.a.v. de nieuwe opzet.

 

Toekomstbestendige opzet

Met elkaar hebben wij hiermee een ontwikkeling in gang gezet die ervoor zorgt dat onze vereniging  de komende jaren nog meer succes zal hebben bij de lobby, de belangen van de leden nog beter behartigt en de leden bij elkaar brengt om de technische en innovatieve aspecten van onze branche verder te brengen.

Met dit stevige fundament gaan we met elkaar de toekomst in, voor nu en voor later! Dit doen we vóór de leden, mét de leden en vooral dóór de leden.

 

Heeft u vragen?

Binnenkort vindt u de nieuwe structuur en de dossiers per Vakgroep terug op onze website. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met verenigingsmanager Marco van der Helm.

 

 

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, feb 22

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief