Verrekenfactor milieuprestatie warmtepompen vervalt per 1 januari a.s.

Begin 2023 bleek dat de milieukosten van warmtepompen groter waren dan tot dan toe aangenomen. Met de toenmalige bepalingswijze konden warmtepompen in veel gevallen niet meer aan de milieuprestatie-norm voor nieuwbouwwoningen voldoen. Er werd daarom een actie aangezet om de milieukosten van warmtepompen specifieker te bepalen én er werd een tijdelijke verrekenfactor geïntroduceerd waarmee gedurende heel 2023 warmtepompen aan de milieuprestatie-eis voor nieuwbouw (MPG) konden blijven voldoen. De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) besloot onlangs dat de verrekenfactor per 1 januari 2024 vervalt, om plaats te maken voor de bijdrage op basis van de nieuwe productkaarten.

De nieuwe bepalingswijze per 1 januari a.s. kent één uitzondering: warmtepompen met een vermogen van maximaal 4 kWth behouden nog langer de verrekenfactor omdat nieuwbouwwoningen met een klein vloeroppervlak volgens de huidige bepalingsmethode nog niet kunnen voldoen aan de norm. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2025 de verrekenfactor ook voor dit segment kan vervallen om plaats te maken voor een ‘vormfactor’ die rekening houdt met een klein vloeroppervlak. Idealiter wordt dan teven de positieve bijdrage tijdens gebruik in de nieuwe bepaling meegenomen.

Reactie van Vereniging Warmtepompen

Vereniging Warmtepompen vindt het belangrijk om de milieu-impact van de (nieuw)bouw te bepalen om daarmee een efficiënte omgang met schaarse materialen te faciliteren, waaronder in de materiaal-intensieve energietransitie. Bepalingsmethoden en normen zouden ambitieus, stimulerend maar haalbaar moeten zijn. Ook van warmtepompinstallaties, die moeten leiden tot keuzes van efficiënte installaties en tot doorlopende verdere verbetering terwijl in de verdere uitrol van warmtepompen voor duurzame verwarming (en koeling!) wordt voorzien.

Daarmee verwelkomt Vereniging Warmtepompen het in 2024 handhaven van de verrekenfactor voor kleine nieuwbouwwoningen om daarmee te voorkomen dat er minder duurzame of zelfs niet-duurzame installaties worden gekozen.

De consequentie van de beleidsdynamiek rond milieuprestatie sinds eind 2022, die naar verwachting zal voortduren tot minimaal begin 2025, is grote onzekerheid in de markt. Vereniging Warmtepompen had liever een proces gezien waarin een zorgvuldige feitelijke en markt-impactanalyse was gemaakt ten behoeve van een integraal kloppende aanpassing van MPG normen en bepalingswijze. Daarin zouden ook de huidige praktisch onjuiste aannames in de berekeningen, zoals de levensduur van één generatie warmtepompen van 15 jaar en vijfmaal de originele configuratie gedurende de levensduur van een gebouw, moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld zullen koudemiddelen aantoonbaar maximaal een GWP van 150 hebben na implementatie van het recente EU F-gassenbesluit. Wij vrezen dat onduidelijkheid over (on)mogelijke opties en (juridische) onzekerheid zal voortduren in de markt. Dit ondanks de actuele, gewaardeerde en goed onderbouwde steun van warmtepompen. Dit kan tot gevolg hebben dat daarmee de geambieerde opschaling van nieuwbouw t.b.v. de bouwopgave verder wordt gefrustreerd.

Vereniging Warmtepompen zal zich blijven inzetten voor praktisch kloppende milieu-impact-bepaling en ambitieuze, stimulerende en haalbare milieuprestatie-eisen. Wij hebben aan NMD aangeboden graag onze verantwoordelijkheid te nemen, mede door formele zitting in de beleidscommissie milieuprestatie (BMNL).

Lees hier het officiële persbericht van NMD: 2023-12-15 Persbericht verrekenfactor warmtepompen per 1-1-24

En voor de volledigheid treft u hier het bericht aan op de website van NMD: Einde generieke verrekenfactor warmtepompen per 1 januari 2024 | Stichting NMD — (milieudatabase.nl)

Geschreven op:

Datum vrijdag, dec 15

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief