Salderingsregeling zonnepanelen blijft

 

Op 13 februari heeft een meerderheid van de Eerste Kamer gestemd tegen het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) betreurt deze beslissing, aangezien salderen niet langer noodzakelijk is om zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Bovendien heeft de regeling negatieve gevolgen. Saldering ontmoedigt het gebruik van zelf opgewekte stroom, omdat er geen prikkel is om deze direct te benutten. Het overschot aan stroom dat op het net wordt gezet draagt bij aan congestie in het elektriciteitsnet, wat tot verergering van de files leidt. Huishoudens zonder zonnepanelen dragen indirect bij aan de hogere kosten die energieleveranciers moeten maken. 

 

Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen: “Wij waren en zijn het nog steeds eens met de duurzame energiesector (NVDE) dat de salderingsregeling zijn dienst heeft bewezen om de PV-panelenmarkt op gang te brengen. Voortzetting van de regeling verleidt de eindgebruikers van energie tot opwek van zonnestroom op momenten dat er minder vraag naar is. Daarmee kan het stroomnet extra belast. Het goede nieuws is dat nu wel duidelijkheid is gegeven aan de markt. De aantrekkelijkheid van de combinatie warmtepomp en zonnepanelen blijft hiermee op hetzelfde hoge niveau. Wel zullen we met de hele sector versneld moeten zoeken naar manieren van ‘load shifting’ om slim om te gaan met de beschikbare zonnestroom, zowel wanneer deze grootschalig beschikbaar is als wanneer deze schaarser zal zijn.”

Lees ook: Salderen: lonend voor PV en warmtepompen, maar maatschappelijke kosten hoog (vakbladwarmtepompen.nl)

 

 

 

 

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, feb 13

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief