Coronacrisis raakt energietransitie en klimaatdoelen

24 april 2020

Op 14 april jl. heeft een aantal brancheorganisaties in de energiesector, waaronder Vereniging Warmtepompen, een vragenlijst van de NVDE naar de leden verstuurd.  Het doel van de vragenlijst is te inventariseren welke effecten de coronacrisis heeft op de duurzame energietransitie en welke effecten er op lange en korte termijn verwacht worden. De antwoorden zijn tussen 20 en 23 april geanalyseerd. Op basis daarvan heeft de NVDE onderstaand persbericht uitgestuurd.

Coronacrisis raakt energietransitie en klimaatdoelen

Voortzetting en versterking Klimaatakkoord beste basis voor groen herstel

De coronacrisis heeft grote invloed op onze samenleving – en ook op de duurzame energiesector en de energietransitie. Dat blijkt uit dit tweede onderzoek dat de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft gedaan bij haar leden. Bijna alle bedrijven verwachten een licht tot zeer groot negatief effect op de klimaatdoelen. De belangrijkste redenen zijn het wegvallen van de vraag en het stagneren van projecten.

Met snelle maatregelen kan deze sector aan de slag blijven. Tempo houden in de energietransitie is de beste economische steun voor deze bedrijven. Het klimaatakkoord is de beste basis voor verder groen herstel.  Op dit moment daalt de uitstoot maar dat is niet blijvend. ‘De economie houdt nu z’n buik in, maar structurele afslanking van de uitstoot blijft noodzakelijk. Bijvoorbeeld door energie te besparen en duurzame energie op te wekken, komen er bovendien veel nieuwe banen.’, aldus Olof van der Gaag (directeur NVDE).

De regering pleit voor het combineren van economisch herstel met de energietransitie en neemt ook tal van praktische maatregelen. De NVDE is daar blij mee en wil dat graag ondersteunen en versterken.

Korte termijn

Dit zijn mogelijkheden om op de korte termijn bedrijven aan het werk te houden, vakmensen in de sector vast te houden en de CO2-uitstoot blijvend terug te dringen:

  • Gebouwde omgeving: versimpeling van de isolatiesubsidie (tijdelijk schrappen van de verplichting om minimaal twee maatregelen te nemen; een snelle-beslissers-bonus voor klanten die voor de zomer een offerte tekenen.
  • Elektriciteit: Investeringen en vergunningen voor netverzwaring; ontwikkeling routekaart elektrificatie industrie.
  • Mobiliteit: temperen verhoging bijtelling emissieloze auto’s; financiële stimulans laadinfrastructuur
  • Algemeen: vlotte projectvergunningen; regeling ‘Willekeurige afschrijving’ voor transitieprojecten; maatwerk voor jonge, vernieuwende bedrijven.

Langere termijn

Het waarmaken van het Klimaatakkoord is het best denkbare groene herstel van Nederland, volgens de NVDE. Daar zullen wel extra maatregelen voor nodig zijn. Dat was ook voor de coronacrisis al zo en dat geldt nu nog sterker. Dit geeft de beste garantie voor groene groei, met vele banen en kansen voor bijvoorbeeld comfortabele huizen en innovatieve bedrijven.

De NVDE rekent erop dat de overheid bereid is om extra maatregelen te nemen om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, net als alle partijen die het hebben ondertekend. De omvang van de nieuwe uitdaging is flink, maar samen haalbaar. De NVDE pleit ervoor dat alle uitvoeringsoverleggen (voorheen: klimaattafels) gevraagd wordt om nu al na te denken over aanvullende maatregelen.

Methode

De inventarisatie is op 14 april verstuurd naar de bedrijven/organisaties die lid zijn van de NVDE of één van de daarbij aangesloten brancheorganisaties (BodemenergieNL, Energie Samen,

Holland Solar, NBKL, NHK, NWEA, Platform Bio-Energie, Platform Geothermie, Vereniging Warmtepompen, Warmtenetwerk Nederland). Hij is ingevuld door 140 bedrijven/ organisaties, uiterlijk op maandag 20 april. Deze notitie is gebaseerd op een eerste analyse van de resultaten. Binnenkort publiceert de NVDE een uitgebreidere analyse.

De resultaten van de inventarisatie en de voorgestelde oplossingen vindt u hier.

Over de NVDE:

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.

Geschreven op:

Datum vrijdag, apr 24

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief