Energie- en klimaatakkoord

In 2014 werden vanuit het Energieakkoord (2013)  doelen gesteld voor duurzame verwarming en koeling met o.a. warmtepompen. Het ambitieuze doel van 35 PJ, zo’n 5% van de totale laagwaardige warmtebehoefte van 750 PJ, zal in 2023 echter zeker niet worden gehaald.

Maar sinds in 2016 de ISDE-regeling van start ging vanuit de ‘versnellingstafels’, kwam de benodigde groei – met name in de woningbouw – wel goed op gang. We zullen, komende vanaf 5,4 PJ in 2013, nog in 2019 over de 12 PJ bruto warmtelevering komen. Hoewel enkele jaren later loopt de stijging inmiddels parallel aan de doelstelling

 

Klimaatakkoord 28 juni 19 – over warmtepompen en duurzame bronnen

Vijf sectorale pijlers w/o Gebouwde Omgeving

 • Doelstelling/opgave, o.a.:
  • Minus 3,4 Mton CO2 in 2030 = alle NB + 1,5 M best. woningen + 1 Mton best. U-bouw
  • Meer omgevingswarmte uit bv. bodem en oppervlaktewater
 • Afspraken o.b.v. Wijkgerichte aanpak, o.a.:
  • Arrangementen (technisch/financiële standaard-pakketten) à 20-40% kostenreductie
  • EPG Standaarden o.b.v. bouwkundige + financiële haalbaarheid (netto warmtevraag in kWh/m2/jaar voor 4 typen, 4 bouwperiodes)
  • Leidraad = technisch-economisch model (VESTA-MAIS) plus handreiking/richtlijnen op wijkniveau
  • Opleiding/onderwijs (Green deal installatieopleidingen decentrale duurzame warmte/koude)
  • Innovatie à TKI-UE o.a. MMIP’s
  • ISDE (2021-30) en gebouw-gebonden financiering (2022-…)

Cross-sectorale samenhang o.a.:

 • kennis&opleiding à tertiair onderwijs én bij-/omscholing
 • Regionale Energie Strategieën incl. warmteplannen
 • Financiering àEB schuif: Gas Ý +4 ct/m3 in 2020 + 1ct/jaar erna, Elektriciteit Þ

 

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief