Energie- en klimaatakkoord

 Warmtepompen leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de overheid. Onze bijdrage vraagt kennis, kunde en vakmanschap binnen de keten. Kwalitatief hoogwaardige producten, vakkundige installatie en vakkundig installatieadvies staan aan de basis van het bestaande en toekomstige succes van onze producten binnen de energietransitie. Wij zijn  verbinder en aanjager binnen de keten omdat het succes van de warmtepomp binnen de energietransitie niet uitsluitend afhankelijk is van het leveren van kwalitatief goede producten.

Klimaatakkoord 28 juni 19 – over warmtepompen en duurzame bronnen

Vijf sectorale pijlers w/o Gebouwde Omgeving

 • Doelstelling/opgave, o.a.:
  • Minus 3,4 Mton CO2 in 2030 = alle NB + 1,5 M best. woningen + 1 Mton best. U-bouw
  • Meer omgevingswarmte uit bv. bodem en oppervlaktewater
 • Afspraken o.b.v. Wijkgerichte aanpak, o.a.:
  • Arrangementen (technisch/financiële standaard-pakketten) à 20-40% kostenreductie
  • EPG Standaarden o.b.v. bouwkundige + financiële haalbaarheid (netto warmtevraag in kWh/m2/jaar voor 4 typen, 4 bouwperiodes)
  • Leidraad = technisch-economisch model (VESTA-MAIS) plus handreiking/richtlijnen op wijkniveau
  • Opleiding/onderwijs (Green deal installatieopleidingen decentrale duurzame warmte/koude)
  • Innovatie à TKI-UE o.a. MMIP’s
  • ISDE (2021-30) en gebouw-gebonden financiering (2022-…)

Cross-sectorale samenhang o.a.:

 • kennis&opleiding à tertiair onderwijs én bij-/omscholing
 • Regionale Energie Strategieën incl. warmteplannen
 • Financiering àEB schuif: Gas Ý +4 ct/m3 in 2020 + 1ct/jaar erna, Elektriciteit Þ

 

Garantieprincipes

Overgang rechtenbesluit boven 70 kW

Hernieuwbare koeling en de BENG

EPV-regeling voor woningcorporaties

ETIM-standaardisatie

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief