EPG: the NTA8800 saga continues

 

Op 1 januari jl. werden de BENG-richtlijnen en de NTA8800 rekenmethode wettelijk van kracht. De EPC-normen met berekening volgens de NEN7120 zijn daarmee vervangen. Hoewel bedoeld als een grote verbetering en verduurzaming van nieuwbouw en renovatie kon op het moment van introductie de EPG-bijdrage van vrijwel geen enkele warmtepomp nog goed worden berekend. Inmiddels, twee maanden later, kan dat op zich wel maar is dat zo omslachtig dat veel opdrachtgevers liever wachten op een automatische koppeling in softwarepakketten zoals UNIEC3.

Vertraging

Prestatiegegevens warmtepompen waren niet tijdig beschikbaar en verwerkbaar, onder andere omdat oude kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen nog niet waren omgezet voor de overgangsregelingen. Tevens was er nog discussie over de exacte berekeningen van ruimte- en tapwaterverwarming met enkele typen warmtepompen. Deze zaken zijn gerepareerd.
De digitale uitvoer van de rekentools van Vereniging Warmtepompen kan nog niet automatisch verwerkt worden in de commerciële NTA8800 softwarepakketten, zoals UNIEC3 en Vabi. Veel opdrachtgevers wachten daar wel op, dus er treedt vertraging op.

Overhaaste introductie BENG/NTA8800

Vereniging Warmtepompen werkt samen met de leden en diverse externe partijen zoals NEN en BCRG verder om de prestatieberekening middels de NTA8800 software zo snel mogelijk gevalideerd en gereed te krijgen voor de markt. De issues die er spelen, zijn het gevolg van een overhaaste introductie van de BENG/NTA8800 door de overheid waarvoor de Vereniging Warmtepompen, samen met vele stakeholders, al lange tijd waarschuwde. Warmtepompen lopen momenteel collectief uit de pas ten opzichte van andere technieken. Er is dus een ongelijk speelveld waarbij nu door ons met man en macht wordt gewerkt om dit zo snel als mogelijk weer gelijk te trekken.

 Wordt vervolgd.

Geschreven op:

Datum vrijdag, feb 26

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief