Flexibiliteit van warmtepompen ontsluiten


Voor het versnellen van de energietransitie met o.a. opschaling van warmtepompen is onder andere de mate van flexibiliteit op het vooralsnog beperkte elektriciteitsnet in heel Europa een bepalende factor. Warmtepompen kunnen daarbij ook hun bijdrage leveren als hun flexibele potentieel daadwerkelijk wordt ingezet. De European Heat Pump Association (EHPA) legt op dit moment de laatste hand aan een paper, waarin dit flexibele potentieel uiteen wordt gezet en welke keuzes daarin moeten worden gemaakt.

Het EHPA-paper beschouwt de redenen waarom een variabele inzet van warmtepompen zo belangrijk is en wat dit kan bieden. In grote lijnen heeft dit vooral positieve impact op de concurrentiepositie van Europa, de actieve betrokkenheid van de inwoners en de positieve effecten voor inwoners op energie- en CO2-emissiebesparing.

Zes basisprincipes

Om de flexibiliteit van warmtepompen te ontsluiten stelt de EHPA een zestal basisprincipes/-voorwaarden voor. Deze gaan over:

1. gebruikszekerheid en levensduur van de warmtepomp
2. comfort
3. vrije keuze
4. beloning van de eindgebruiker
5. eenvoudig gebruik
6. toegankelijkheid voor iedereen met een warmtepomp

Voldoet de flexibele inzet van warmtepomp aan deze randvoorwaarden, dan kan de eindgebruiker zonder al te veel moeite en zonder verlies van comfort energie(kosten) besparen. Dit kan met name door gebruik te maken van de bufferende werking van bijvoorbeeld de tapwaterboiler, de gebouwmassa of andere mogelijkheden waarbij men tijdelijk warmte of koude kan opslaan.

Drie stappen

Om gebruik te kunnen maken van het potentieel dat de flexibele warmtepomp biedt, zijn vervolgens drie stappen nodig:
1. De eerste stap is een goede en veilige datacommunicatie met de warmtepomp. Verschillende merken en typen warmtepompen bieden hier al mogelijkheden voor, variërend van SG-ready-contacten, tot bedrade communicatiemogelijkheden en online omgevingen met bijvoorbeeld API’s.
2. Voorts moet achter de meter helder zijn welke flexibiliteit het elektriciteitsnet verlangt en welke reactie er van de warmtepomp verwacht mag worden.
3. Uiteindelijk biedt het voorgaande dan de laatste stap: flexibiliteit naar het net met een bijbehorende waardering. De waarde, bijvoorbeeld in de vorm van een ander tarief of beloning, zal duidelijk moeten zijn alvorens gebruikers deze flexibiliteit kunnen aanbieden.

Wij houden u verder op de hoogte, wanneer het EHPA-paper wordt gepubliceerd.

Geschreven op:

Datum dinsdag, apr 30

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief