Frank Agterberg kandidaat-voorzitter beleidscommissie Duurzame Warmte NVDE

Onze voorzitter Frank Agterberg is verkozen als kandidaat-voorzitter van de NVDE-commissie Duurzame Warmte. Duurzame warmte (én koude) is één van de vijf essentiële thema’s van de energietransitie. Frank wordt door de commissie voorgedragen aan de NVDE ALV. Vanuit deze rol zal hij tevens toetreden tot het NVDE Algemeen Bestuur. Op maandag 8 juni zal hij naar verwachting door de ALV benoemd worden. Dit is heel goed nieuws voor onze branche. Frank kan daarmee, vanuit zijn visie op duurzame verwarming en koeling van de Nederlandse gebouwde omgeving, de warmtepompbelangen nóg beter en met nóg meer samenhang met collega-technieken positioneren in de NVDE-lobby.

Grote beleidsambities

De markt van duurzame warmte- en koudevoorzieningen en daarmee die van warmtepompen is, mede door de eigen en de NVDE-lobby sinds de oprichting in 2015, fors gegroeid. En er is nog veel te doen om die groei te bestendigen en dus invulling te geven aan de grote beleidsambities. Het uitgangspunt daarbij is altijd om daarmee de belangen van de achterban, waaronder Vereniging Warmtepompen, te dienen. Die belangen bestaan uit zowel een duurzaamheids-drive als een gezond (commercieel) belang. Zoals bekend is Frank, naast voorzitter Vereniging Warmtepompen, ook voorzitter van branchevereniging BodemenergieNL. Daar ligt al veel synergie met Vereniging Warmtepompen voor bodemgekoppelde warmtepompen. Beide verenigingen waren medeoprichter van de NVDE in 2015.

Gebundelde lobby

De breedte van de achterban maakte het voor Frank ook mogelijk om de NVDE te vertegenwoordigen in de versnellingstafel (2016) van het Energieakkoord. Hier speelden o.a. verdere invulling van de ISDE-regeling en de Green Deal installatieopleidingen. Ook bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van vorig jaar kon hij de ledenbelangen van beide verenigingen bundelen in de lobby. Hiermee gaf Frank al aan breed in het spel te willen en kunnen zitten. Door dat te doen voegt Frank in deze nieuwe rol óók extra waarde toe voor Vereniging Warmtepompen. Bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van het klimaatakkoord naar aardgasloze wijken. De NVDE heeft verder nog ambities richting de industrie. Wellicht dat daar ook concrete kansen voor warmtepompen uit voortkomen.

Als commissievoorzitter zal Frank zorgen voor een commissie-agenda die impact heeft voor het collectieve lidmaatschap. Daardoor heeft het juist ook impact op de branches afzonderlijk: op basis van individuele voorbeelden het gehele speelveld helpen verbeteren.

Geschreven op:

Datum maandag, mei 25

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief