Hybride warmtepomp op erkende energiebesparende maatregelenlijst voor bedrijven: ISDE-regeling per 1 juli aangepast

 

Op 8 juni jl. is de actuele Erkende Maatregelenlijst gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze lijst (EML) staan energiebesparende maatregelen, die vanaf 1 juli 2023 verplicht zijn voor bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen. Dit betreft bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kwh of 25.000 m3 aardgasequivalenten volgens meest recente energiejaarrekening.

De hybride warmtepomp staat ook op deze lijst van verplichte energiebesparende maatregelen (EML) voor bedrijven. Vandaag maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de hybride warmtepomp om die reden per 1 juli a.s. uit de ISDE-subsidieregeling voor de desbetreffende bedrijven wordt gehaald: Staatscourant 2023, 17566 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De verplichting houdt in dat bedrijven, die onder de energiebesparingsplicht vallen, maatregelen móeten nemen als de terugverdientijd korter is dan 5 jaar. De overheid heeft bepaald dat dat in veel gevallen voor een hybride warmtepomp voor ruimteverwarming geldt.

De Europese staatssteunregels schrijven voor dat subsidies voor bedrijven een stimulerend effect moeten hebben. Van verplichte maatregelen wordt uitgegaan dat ze geen stimulerend effect hebben en deze mogen dus niet gesubsidieerd worden. Daarom geldt de ISDE-subsidieregeling niet meer voor hybride warmtepompen voor de desbetreffende bedrijven.

De aanpassing van de ISDE-subsidieregeling heeft overigens geen gevolgen voor subsidiebeschikkingen die reeds zijn afgegeven.

 

 

 

 

 

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, jun 27

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief