1. Home
  2.  → 
  3. Homepage
  4.  → Ingrijpende renovatie: warmtepompen en zonnepanelen verplicht per 1 februari

Ingrijpende renovatie: warmtepompen en zonnepanelen verplicht per 1 februari

 

Nederland legt per 1 februari 2022 een eis op voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie. De verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II).

Voormalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft als onderdeel van de inwerkingtreding van de eis de bijbehorende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) officieel laten publiceren in het Staatsblad. Daarmee wordt de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie per 1 februari 2022 definitief van kracht.

Voor nieuwbouw gelden sinds 1 januari 2021 de BENG-eisen voor de minimumwaarde hernieuwbare energie.

Timing

‘Een ingrijpende renovatie van een gebouw vindt mogelijk slechts 1 keer in de 30 jaar plaats. Over 30 jaar, ruim na 2050, dient de gebouwde omgeving in Nederland klimaatneutraal te zijn, net als alle andere sectoren. Voor de gebouwde omgeving geldt dat een ingrijpende renovatie van een gebouw hét moment bij uitstek is om slimme keuzes te maken ten aanzien van de energievoorziening. Zo worden desinvesteringen voorkomen die niet passen bij een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. De Europese verplichting voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie is hiermee in lijn.’, aldus minister Ollongren.

Uitzonderingen

Op de verplichting is een aantal uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld voor gebouwen met een lage energievraag. Tevens is er een uitzondering opgenomen voor bouwwerken die aangesloten zijn op een warmtenet of die binnen 3 jaar na de renovatie aangesloten worden op een warmtenet. Een derde uitzondering geldt voor gebouwen waarbij het vanwege locatie-gebonden omstandigheden of technische belemmeringen niet mogelijk is aan de eis te voldoen.

De eis geldt niet, wanneer de investeringen om hieraan te kunnen voldoen, niet binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. In dat geval moeten echter wel de maatregelen worden gerealiseerd die een terugverdientijd hebben van minder dan 10 jaar.

Lees het volledige artikel op de website van Solar Magazine.

 

 

 

Geschreven op:

Datum maandag, jan 10

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief