Integrale prestatie warmtepompen onbetwist

 

Reactie van Vereniging Warmtepompen op de herberekening van de milieuprestatie van warmtepompen:

De Stichting Nationale Milieu Database (NMD) heeft onlangs vastgesteld dat de milieubelasting van warmtepompen hoger is dan eerder berekend werd en dat met een actualisatie van de berekening daarvan het voldoen aan de milieuprestatienorm van nieuwbouw in gevaar komt.

Vereniging Warmtepompen is niet betrokken geweest en niet gekend in deze aanpassing. Wij hebben uit de media kennisgenomen van bij de NMD gebleken omissies van koudemiddelen en elektronica in de oorspronkelijke berekening. Uiteraard begrijpt de branche dat omissies dienen te worden hersteld. Wij hebben echter nog geen inzage in de inhoud van de nieuwe waardering.

De milieuprestatie is slechts een deel van de overall prestatie van een warmtepomp. De energieprestatie van een warmtepomp als duurzame verwarming (en koeling) van een gebouw is uitstekend en de integrale prestatie van een warmtepomp over de gehele levensduur en na up- of recycling van het apparaat is onbetwist goed. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het integrale EU Product Environmenal Profile (PEP) dat daarmee een betere weerslag is van de overall prestatie van een warmtepomp.

Vereniging Warmtepompen is van mening dat een dergelijke integrale prestatiebepaling in Nederland nodig is, waarin ook gekeken wordt naar de toepassing. Daarbij dienen de besparingen bij gebruik van deze duurzame techniek worden meegenomen, evenals de totale levensduur, de aard en hoeveelheid van het koudemiddel, en het end-of-life hergebruik en/of recycling van koudemiddel, materialen en onderdelen. Ons is vooralsnog onbekend of deze zaken goed in de herberekening van de NMD zitten. Bovendien is ook het innovatie-tempo in warmtepompen hoog zoals in de configuratie (binnen- en/of buitendelen) en de keuze van koudemiddelen.

Momenteel zijn wij bezig met een inventarisatie onder onze leden van beschikbare gegevens en/of (categorie 1) productkaarten. Wij zullen ons, samen met onze ketenpartners in de installatie- en de bouwsector, sterk maken voor een correcte en integrale prestatiebepaling en uiteindelijk voor totale circulariteit.

Geschreven op:

Datum dinsdag, feb 21

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief