Interview Warmte365 over geluid warmtepompen

Warmte 365 publiceerde het derde interview met Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, en Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Is de nieuwe geluidsnorm te streng of juist toegeeflijk?  

Erik Roelofsen vertelt dat de eerste klachten over geluidsoverlast van de buitenunits in 2017 bij hen binnenkwamen. “Dat werden er alsmaar meer. Voor dit nieuwe fenomeen waren er destijds nog geen regels vastgesteld. Het ministerie leek daar eerst ook nog niet voor open te staan. Pas toen de media werd opgezocht ging het balletje rollen. De hinder wordt vooral veroorzaakt door goedkopere apparaten of door slechte installatie hiervan. Ook maken de installateurs en bewoners vaak zelf ontactische beslissingen, door bijvoorbeeld een pomp ver weg van hun eigen omgeving te laten plaatsen”.

Doelmatige norm

De Vereniging Warmtepompen (VWP) ziet, bij monde van voorzitter Frank Agterberg, het belang van een goede normering, die mensen beschermt tegen overlast én die de uitrol van deze duurzame techniek faciliteert. Eind 2019 stuurde de VWP, destijds nog Dutch Heat Pump Association (DHPA) genaamd, een brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de kwestie. Zij plaatste kanttekeningen bij de hoogte van de norm omdat omgevingsgeluid vrijwel altijd luider is dan de voorgestelde norm.

Installateur vooral aan zet

De norm is bovendien geen apparaat-norm maar een installatie-norm waardoor de plaatsing van de buitenunit allesbepalend is voor de ervaring van het geluid. Om die reden is er in opdracht van het ministerie een rekentool ontwikkeld waarmee installateurs de geluidsbelasting vooraf kunnen doorrekenen. Leveranciers krijgen echter van hun installateurs veel vragen over deze tool die, naar hun zeggen, erg lastig bruikbaar is en (daardoor) leidt tot onzekerheid over het behalen van de nieuwe norm.

De VWP sprak bij de lancering van de tool in december jl. al haar zorgen uit over de praktische toepasbaarheid. “We zien dat momenteel helaas bewaarheid worden”, aldus Agterberg, die wel aangeeft dat de Vereniging Warmtepompen graag haar aandeel in de verdere informatievoorziening en facilitering neemt samen met de installatie-brancheorganisaties zoals NVKL en Techniek Nederland.

Stimulerend

“Het is in het belang van de branche dat geluidsoverlast door buitenunits wordt voorkomen. De norm zal daaraan sterk kunnen bijdragen en bovendien producenten stimuleren om steeds stillere units te ontwikkelen en installateurs om deze steeds slimmer te plaatsen”, besluit Agterberg.

Lees het volledige artikel op Warmte365

 

Geschreven op:

Datum woensdag, apr 14

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief