Marktmonitoring: segmenten & groei marktaandeel

Bronnen

Warmtepompen zijn leverbaar voor enkele wooneenheden tot zeer grote multifunctionele gebouwcomplexen en industriële processen. Keuze van bron en afgiftesysteem worden bepaald door het gebouw, het gebruik daarvan en de omgeving waaruit de thermische energie wordt onttrokken bij verwarming en afgegeven bij koeling. Bodemgebonden water WP met een open bodemenergiesysteem lenen zich voor seizoensopslag. Van warmte in de zomer voor gebruik in de winter en van koude voor koeling in de zomer en/of voor processen met een netto koelbehoefte zoals datacenters. Door de opslagfunctie hebben dit soort systemen een extreem hoog rendement op de hulp-elektriciteit van de (warmte)pompen.

Marktsegement

De marktsegmenten die Vereniging Warmtepompen monitort, zijn: woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. In de woningbouw wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw (in de regel all-electric systemen met buitenlucht of bodem als primaire bron) en bestaande bouw met een grotere variatie aan bronnen en afgiftesystemen.

Sectorkrachten

In de waardeketen leveren de WP producenten en importeurs via de installatiesector hun klimatiseringssystemen aan de bouw- en renovatiesector. Bij bodemgebonden systemen sluiten bodemboorders en installateurs van de ondergrondse installatie aan de onderkant van de keten de rij. Projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders bepalen aan de ‘bovenkant’ de marktvraag. De directe vraag naar warmtepompen wordt daarmee bepaald door:

  • bouwbeleid en -instrumenten,
  • gestimuleerd of afgedwongen vanuit energie- en klimaatbeleid,
  • omgevingsbeleid als goede derde bepaalt of een bron mag worden benut. (Zo geldt voor bodemgebruik een wettelijk geborgde strenge kwaliteitsborging en is voor buitenlucht geluidsnormering in de maak voor buitenunits.)

Alle drie beleidsterreinen hebben een ‘veto’, oftewel alle drie moeten kloppen. Daarom is, ondanks een stevige groei sinds 2016, de markt nog kwetsbaar en volatiel. Zie de grote schommelingen in marktontwikkeling en de relatieve grootte van de verschillende bronnen reagerend op beleidsvariaties.

Vereniging WP werkt voor het collectieve ketenbelang ook samen met collega brancheverenigingen zoals BodemenergieNL, Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Garantieprincipes

Overgang rechtenbesluit boven 70 kW

Hernieuwbare koeling en de BENG

EPV-regeling voor woningcorporaties

ETIM-standaardisatie

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief