Meeste huishoudens bereid om apparaten flexibel te gebruiken

 

In de elektrificatie van de gebouwde omgeving zal flexibilisering een belangrijke rol gaan spelen. Een groot vraagstuk daarbij is het kunnen ontsluiten van die flexibiliteit. Hiervoor zijn niet alleen slimme systemen en oplossingen nodig, maar ook de bereidheid van inwoners om hieraan mee te werken.

TNO organiseerde hierover op 30 november jl. het congres ‘GO-e: flex in de gebouwde omgeving’. Tijdens het congres werden de resultaten uit het GO-e-project gepresenteerd. GO-e is een groot project waarin netbeheerders, leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen onderzoek doen naar elektrificatie in de gebouwde omgeving, de mogelijkheden om apparaten flexibel in te zetten en hoe die flexibiliteit ontsloten kan worden. Hierbij is o.a. een analyse gemaakt van de Nederlandse wijken en buurten, onderverdeeld in acht archetypische woonwijken (van oudere rijtjeshuizen tot aan vrijstaande huizen op het platteland). Ook is er onderzocht of in hoeverre de eindgebruiker bereid is om flexibiliteit ter beschikking te stellen, vanuit welke drijfveren en onder welke voorwaarden. Lees hier meer over het GO-e-project.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste huishoudens bereid zijn om hun apparaten flexibel te gebruiken, onder bepaalde voorwaarden. Dat kan bijdragen aan het oplossen van netcongestie in laagspanningsnetten, waarvan voorzien wordt dat die tot aan 2030 flink toe zal nemen.  Zo’n 66% tot 92% van de respondenten gaf aan flexibiliteit te willen leveren, afhankelijk van het soort flexibiliteit dat er wordt gevraagd. Tot het flexibel laten opladen van de auto bleken veel minder mensen bereid dan bijvoorbeeld een meer flexibele aansturing van de warmtepomp.

Drijfveren

In het onderzoek is ook gekeken naar de drijfveren van mensen om bij te willen dragen aan flexibiliteit op het stroomnet. De financiële prikkel en de zorgen om ons klimaat spelen daarbij een grote rol. Wat verder opviel was dat het voorkomen van stroomuitval in de wijk als minst belangrijke drijfveer uit de bus kwam. Een mogelijke reden daarvoor zou kunnen zijn, dat niet alle mensen (ca. 20%) aangaven te weten wat flexibiliteit precies inhoudt. Bij verder doorvragen bleek echter dat er ook bij hen nog onduidelijkheid over is.

Goede voorlichting en bewustwording aan consumenten (én bedrijven uiteraard) zijn dus belangrijk om iedereen goed mee te nemen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.

Geschreven op:

Datum woensdag, nov 29

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief