Monteurs voor hybride warmtepompen scholen we samen!

 

Als gevolg van de ‘Prestatie-eis voor verwarmingsinstallaties’ die vanaf 2026 gaat gelden verwacht Techniek Nederland (de werkgeversorganisatie van de technische installatiebranche) dat er in de komende jaren in de vervangingsmarkt minimaal 300.000 duurzame installaties per jaar zullen moeten worden geïnstalleerd. De partijen in de markt verwachten dat dit hoofdzakelijk zal worden ingevuld met hybride installaties (een combinatie tussen een warmtepomp en een cv-toestel). Op dit moment worden er rond de 30.000 warmtepompen per jaar geïnstalleerd in de bestaande woningbouw, waarvan 15.000 hybride.

Dit stelt de installatiebedrijven en de fabrikanten voor een enorme uitdaging. Belangrijk hierbij is het scholen van voldoende monteurs voor het installeren en onderhouden van de hybride installaties. Deze uitdaging kunnen we aan, als we samenwerken.

Intensiever kwaliteitsbeleid

Techniek Nederland heeft in de afgelopen jaren een ‘vakbekwaamheidsstructuur’ gerealiseerd, die onder andere is gebruikt voor het examineren en certificeren van vakmensen voor CO-preventie (‘Vakmanschap CO’). In dit kwaliteitsstelsel zijn ook voor warmtepompen de volgende zaken gerealiseerd:

(1) Een commissie van experts uit de branche heeft functieprofielen, vakbekwaamheidseisen/eindtermen opgesteld voor monteurs, eerste monteurs, eerste monteurs service en onderhoud en werkverantwoordelijken.
(2) Tevens zijn hiervoor examenopdrachten ontwikkeld;
(3) Er zijn eisen opgesteld voor uitvoerders van examinering en hiervoor worden audits uitgevoerd;
(4) Er zijn voorzieningen getroffen voor het aanmelden, examineren en het registreren van behaalde certificaten. De installatiebedrijven en de individuele vakman kunnen het bezit van de certificaten ook aantonen in het Centraal Register Techniek en het Vakpaspoort.

Deze eisen, documenten en procedures zijn openbaar, en kunnen door iedereen worden gebruikt.

Dat wil zeggen dat de examinering kan worden uitgevoerd door iedereen die aan de eisen voldoet en hierop met goed gevolg wordt geaudit. Fabrikanten, installatiebedrijven, opleiders, leveranciers die over de juiste faciliteiten en kennis beschikken kunnen de examinering uitvoeren.

Met dit kwaliteitsstelsel garanderen we dat de monteurs en bedrijven de juiste vakbekwaamheid hebben om te werken aan (hybride) warmtepompen.

Samenwerken via een basisopleiding

Het is belangrijk dat grote aantallen monteurs worden opgeleid voor het installeren van hybride warmtepompen. Dit kan alleen als de installatiebedrijven, fabrikanten, groothandel en de opleiders samenwerken.

Wij denken dat het volgende goed zou zijn voor iedereen:

(1) We maken een gemeenschappelijke basisopleiding die voldoet aan de vakbekwaamheidseisen voor monteur (hybride) warmtepompen en eerste monteur (hybride) warmtepompen.
(2) De branche stelt de leermiddelen gratis beschikbaar. De opleiding kan door iedereen worden uitgevoerd, en wordt geëxamineerd en gecertificeerd binnen het hierboven beschreven kwaliteitsstelsel.
(3) Techniek Nederland, de NVKL en opleidingsfonds Wij Techniek financieren het ontwikkelen van het lesmateriaal.
(4) Vanzelfsprekend worden verschillende leermiddelen gemaakt voor verschillende doelgroepen, zodat elke opleider, elke fabrikant en elk installatiebedrijf het materiaal kan kiezen dat het best bij zijn doelgroep past.
(5) De eindtermen en het examen zijn voor iedereen gelijk. Uiteindelijk voldoet iedereen aan dezelfde eisen.

Een basisopleiding, een goede oplossing voor iedereen

Dit is een goede oplossing voor iedereen: fabrikanten, installateurs, groothandel, opleiders. Want:

(1) Zo krijgen we een basisopleiding die aan goed gedefinieerde eisen voldoet, en waarvoor iedereen hetzelfde examen aflegt.
(2) Iedereen weet wat de opleiding waard is.
(3) Iedereen die aan de audit voldoet kan examineren, waardoor we volume kunnen maken.
(4) En voor iedereen wordt automatisch een registratie gemaakt in het Centraal Register Techniek en Vakpaspoort. De vakbekwaamheid wordt dus aantoonbaar.

Bovenop deze basisopleiding kunnen de verschillende partijen nog eigen modules maken:

(1) De fabrikant kan een eigen module maken voor het toepassen van de installaties hij levert.
(2) Het installatiebedrijf kan een module maken over de specifieke manier van werken binnen het bedrijf, of over de manier waarop het bedrijf prefab toestellen en leidingen voorbereidt.
(3) Een opleider of een groothandel kan specifiek voor de eigen klanten nog een extra module aanbieden.

Opleidingsfonds Wij Techniek ontwikkelt dit kwaliteitsstelsel en de basisopleiding. De Basisopleiding willen we graag samen met de fabrikanten, groothandel en opleiders ontwikkelen. Zodat deze voor iedereen goed toepasbaar wordt.

Namens Techniek Nederland, de NVKL en de vakbonden wordt dit ontwikkeld door Wij Techniek. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Kees Hagens, [email protected]

 

Geschreven op:

Datum maandag, jan 23

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief