Nationaal Plan Energiesysteem

 

De keuzes die nú gemaakt worden in de energie-infrastructuur bepalen voor een groot deel hoe het CO2-neutrale energiesysteem er in 2050 uit zal zien. Met het op 3 juli jl. gepresenteerde Concept Nationaal Plan Energiesysteem worden de ontwikkelpaden van energieketens en vraagsectoren in kaart gebracht en wordt helder waar deze niet op elkaar aansluiten. In Werkdocument C – Transitiepaden gebruikssectoren wordt voor de sector Gebouwde omgeving gekeken naar vier scenario’s voor 2050. In alle scenario’s spelen warmtepompen een grote rol.

Voor de invulling van de finale warmtevraag zijn er verschillende warmtebronnen nodig. De warmtevraag in de gebouwde omgeving is maar in zeer beperkte mate flexibel. Vraagsturing kan hier nauwelijks iets verbeteren. Een oplossing om pieken te voorkomen, kan in opslag liggen. Om de gevolgen van grote volumevraag in de winter te beperken, is besparing nodig en grootschalige seizoensopslag. Voor individuele all-electric-warmtepompen en voor het invullen van de piekvraag in warmtenetten door elektriciteit geldt dat zowel het elektriciteitsnet als de elektriciteitsopwekking hier rekening mee moeten houden.

In het Landelijk Actieplan Netcongestie wordt o.a. gekeken naar flexibele inzet van warmtepompen om netcongestie te voorkomen en om de elektriciteitsvraag te spreiden. Inmiddels is de werkgroep voor het laagspanningsnet, relevant voor warmtepompen, van start gegaan. Vereniging Warmtepompen denkt en doet mee middels haar werkgroep Smart Grids, om de rol van de warmtepomp daarin te duiden.

Kortom, van de promotie en stimulering van de warmtepomp schakelen we inmiddels door naar het geschikt maken van de infrastructuur voor de verdere opschaling. We zijn goed op dreef maar nog lang niet klaar!

Geschreven op:

Datum woensdag, sep 27

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief