Netbeheerders presenteren plannen voor de grootste verbouwing van Nederland

 

De energie-infrastructuur moet drastisch worden uitgebreid, om te kunnen voldoen aan de vraagontwikkeling naar elektriciteit in de toekomst. Op 1 november presenteerden de netbeheerders hiervoor de Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur, samen met hun investeringsplannen tot en met 2026. Hierin wordt gesteld dat er een aantal ingrijpende beleidsveranderingen nodig is, zoals het versnellen van vergunningsprocedures, een gebiedsgerichte aanpak en het leidend maken van energie in planologische ontwikkelingen.

Voor de netbeheerders zal de uitbreiding van de infrastructuur een enorme ‘ruimtelijke puzzel’ worden, aldus het rapport. Tot 2050 moeten er boven de grond zo’n 10.000 voetbalvelden aan hoogspanningsnetten bijkomen, met 120.000 kilometer kabel. Dit is 2,5 keer de wereld rond. Ook zullen er tot 2050 50.000 transformatorhuisjes bij moeten komen. Dit betekent dat er vanaf nu elke dag vijf à tien gebouwd moeten worden. En dat allemaal in een land waar de ruimte beperkt is. “Op dit moment zijn bodem, wegen en water al sturend voor planologie. Energie wordt dat nu ook. De ruimtelijke puzzel is vaak niet op te lossen op een manier waar iedereen blij mee is,” aldus Netbeheerder Nederland in het rapport.

Investeringsplannen gaan niet meer alleen over geld

Elke twee jaar presenteren de netbeheerders hun investeringsplannen voor de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. Dit jaar kondigden ze aan tot en met 2026 ruim 8 miljard euro per jaar te zullen investeren. Maar de groeiende vraag naar nieuwe infrastructuur vraagt om veel meer dan geld alleen, volgens de netbeheerders. De vraag groeit veel sneller dan het tempo waarin de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden.

“Zelfs met de aangekondigde recordinvesteringen kunnen we in de jaren ’24, ’25 en ’26 nog niet alle energie-infrastructuur bouwen die er nodig is”, aldus Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie Netbeheer Nederland in een artikel op ChangeInc. “We schatten aan zo’n driekwart van de huidige aanvragen te kunnen voldoen.”

Lees ook: Overheid en netbeheerders nemen ingrijpende maatregelen tegen vol stroomnet | Vereniging Warmtepompen (warmte-pompen.nl)

Geschreven op:

Datum vrijdag, nov 03

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief