NTA8800 gereed voor implementatie op 1 jan 2021

Eind september sloot de termijn voor laatste wijzigingen aan de NTA8800, die op 1 januari a.s. van kracht wordt als rekenmethode voor de Energieprestatie van Gebouwen. Met de NTA8800 wordt de bijdrage aan de te behalen BENG-grenswaarden bepaald en daarmee de keuze voor (of tegen) een bepaalde techniek in een nieuwbouwproject. Charles Geelen, Technisch Secretaris van de Vereniging Warmtepompen, leverde onlangs de rekentool op waarmee gelijkwaardigheidsverklaringen kunnen worden onderbouwd en waarin ook de laatste met NEN overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt.

Bij deze eindsprint speelden nog de volgende zaken:

(1) De bijdrage aan BENG3 bij diepkoeling van ventilatielucht als bron voor ventilatie warmtepompen – deze was al lange tijd geleden overeengekomen met het Ministerie van BZK maar door BZK/NEN ‘vergeten’ in de NTA te implementeren;

(2) De eveneens uit de NEN7120 bijlage Q ‘vergeten’ opname van modulerende ventilatiewarmtepompen;

(3) Het baseren van het rendement van tapwater-verwarming op de gemeten in plaats van de ingestelde temperatuur;

(4) Een (lichte) verhoging van de forfaitaire EER waarde bij passieve koeling van 10 naar 14 met gesloten resp. van 12 naar 16 met open bodembron.

Zaken die vooruitgeschoven zijn naar 2021 voor een volgende aanpassing van de NTA8800, tegen die tijd onderwerp van een reguliere NEN commissie, zijn een rekenmethode voor zonthermie uit PVT als bron voor een warmtepomp; aanpassing van de forfaitaire CoP bij verwarming door een collectieve WKO-bron aan een (grote) warmtepomp en het eventueel opnemen van een aparte klasse ‘grote gesloten bodembron’ met een minimum brontemperatuur van 5 graden Celsius waarbij water zónder antivries als circulatievloeistof kan worden gebruikt.

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, okt 27

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief