1. Home
  2.  → 
  3. Homepage
  4.  → Persbericht inzake ILT rapport Warmtepompen Toezichtactie naleving producteisen

Persbericht inzake ILT rapport Warmtepompen Toezichtactie naleving producteisen

 

P E R S B E R I C H T

Naarden, 14 december 2020

Onderzoek conformiteit prestaties warmtepompen met producteisen:
ILT publiceert rapport ‘Warmtepompen; Toezichtactie naleving producteisen’

 

De Vereniging Warmtepompen (VWP) verwelkomt het vandaag door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gepubliceerde rapport ‘Warmtepompen; Toezichtactie naleving producteisen’. ILT onderzocht de conformiteit van de prestatie van warmtepompen met de eisen voor ‘ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen’ volgens de Europese Verordening 813/2013 (Ecodesign).

De VWP vindt het, namens haar leden, belangrijk dat opdrachtgevers, installateurs en eindgebruikers middels het zogenaamde ErP-label over de juiste, objectieve, informatie beschikken om te komen tot een passende apparaatkeuze. Dat is namelijk een randvoorwaarde voor een tevreden eindgebruiker vanwege het door de warmtepomp geleverde kosteneffectieve comfort. En daarmee een rand-voorwaarde voor verdere uitrol van warmtepompen als dé keuze in duurzame verwarming (én koeling) in het kader van de energietransitie.

Onderzoek productinformatie

ILT onderzocht steekproefsgewijs of de productinformatie bij warmtepompen die op de Nederlandse markt worden aangeboden conform de onderliggende Ecodesign testresultaten was en of de informatie beschikbaar was voor de doelgroep. De VWP is content dat van de veertien onderzochte merken het overgrote deel voldoet. Tegelijkertijd baart het de VWP zorgen dat er blijkbaar enkele leveranciers zijn waarbij de productinformatie volgens ILT niet direct aan de conformiteitseis voldeed. Wij respecteren de handhaving door ILT omdat misinformatie kan leiden tot verkeerde apparaatkeuzes en dat kan leiden tot onzekerheid of zelfs wantrouwen in de markt en daarmee het behalen van de doelstellingen van de energietransitie hinderen.

VWP blijft zich inzetten voor verbetering informatievoorziening

De VWP blijft zich inzetten voor verbetering van informatievoorziening door leveranciers aan de markt. Met de juiste informatie kunnen opdrachtgevers te allen tijde de juiste keuze voor een warmtepomp maken.

 

 

Geschreven op:

Datum maandag, dec 14

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief