Praktische informatie over samenhang BENG en TOjuli-eis

 

Sinds januari van dit jaar zijn zowel de BENG als de TOjuli-eis van kracht. De TOjuli-indicator geeft aan of er bij het bouwen van nieuwe woningen sprake is van overschrijding van temperatuur, als in ‘zomerse oververhitting’. Als het TO indicatiegetal hoger is dan 1,2 voldoet de woning niet aan de eis en mag deze in principe niet worden gebouwd. Omdat de BENG- en TOjuli-eisen op verschillende manieren in elkaar grijpen, heeft LenteAkkoord een overzichtelijke factsheet opgesteld met praktische informatie.

De wijze van berekenen van de TO-juli indicator is vastgelegd in de NTA8800. Daarbij wordt uitgegaan van dezelfde data en software als bij de drie BENG-indicatoren en is er geen extra rekenwerk nodig. Wanneer er uit de TOjuli-berekening een indicatiegetal van boven de 1,2 volgt, kan er ook nog een ‘dynamische simulatieberekening’ worden uitgevoerd. Als de uitkomst hiervan is, dat de woning minder dan 450 uur per jaar de gewogen temperatuur overschrijdt (GTO), is de bouw alsnog toegestaan.

Door het toepassen van actieve koeling (zoals met een lucht-water warmtepomp) is de TOjuli-eis niet meer van toepassing. Maar actieve koeling kan wel een negatief effect hebben op de waarden van BENG1 (energiebehoefte) en BENG2 (gebruik van fossiele energie). Deze en andere effecten, en hoe de BENG en TOjuli met elkaar samenhangen, komen uitgebreid aan bod in de Factsheet van LenteAkkoord.

U kunt het document gratis downloaden op de website van LenteAkkoord

Geschreven op:

Datum maandag, apr 12

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief