Reactie Vereniging Warmtepompen op Gasmonitor 2022

 

De Gasmonitor 2022, die op maandag 5 september werd gepubliceerd door Natuur & Milieu, presenteert een integraal beeld van de vervangings- en nieuwbouwmarkt van verwarmingsapparatuur in de woningbouw. Natuur & Milieu maakt zich terecht zorgen over een te laag tempo van verduurzaming van de woningbouw.

De warmtepompencijfers in de Gasmonitor bevestigen het eerder door Vereniging Warmtepompen (VWP) gecommuniceerde beeld, dat het aantal verkochte warmtepompen sinds 2016 fors groeide, zij het vrijwel uitsluitend in de nieuwbouw tot en met 2020/2021. In 2021 is door de verzadiging daarvan een trendbreuk van de groei te zien.

ISDE-cijfers hybride warmtepompen

De Gasmonitor licht voor het eerst in deze editie hybride warmtepompen uit op basis van ISDE-cijfers van RVO. De ISDE, sinds 2020 beperkt tot bestaande bouw, laat volgens de Gasmonitor zien dat verduurzaming van de bestaande woningbouw achterblijft. De RVO-getallen voor hybride warmtepompen wijken overigens fors af van de branchecijfers van Vereniging Warmtepompen. In 2021 bedragen de cijfers van Vereniging Warmtepompen ruim het dubbele met ruim 8.000 versus  3.817 hybride warmtepompen, die RVO communiceert. Nadere analyse van de werkelijke getallen voor effectief beleid is nodig en zal in het in november 2022 te verschijnen Warmtepomp Trendrapport 2022 nader worden gerapporteerd.

Ambities en beleidstrends potentiële markt

Een aanvullende vergelijking met de aantallen nieuwbouw van CBS laten zien dat de vervangingsmarkt van de bestaande woningbouw gestaag groeit sinds 2014 van 360.000 naar 450.000 in 2021. Dít is de potentiële markt voor (hybride) warmtepompen en warmtenetaansluitingen als in 2026 een nieuwe prestatienorm voor renovatie van kracht zal worden. Het is dus zaak om de leveringscapaciteit van o.a. warmtepompen flink op te schalen. De Gasmonitor beschrijft daartoe ook (beleids)trends voor het lopende jaar en ambities voor de nabije toekomst.

Groeiprognose

Vereniging Warmtepompen prognosticeert op basis van haar branchecijfers voor 2022 een verwachte groei naar 100.000 warmtepompen, waarvan 30.000 in de bestaande bouw. Dat komt overeen met RVO’s voorspelling van een verdubbeling van de ISDE-aanvragen voor warmtepompen t.o.v. 2021. De helft daarvan zou volgens Vereniging Warmtepompen hybride zijn, waaruit ook blijkt dat de duurzaamheidsambitie van eigenaren hoog is. Hoewel nog steeds onvoldoende voor de beleidsdoelstellingen, is de verwachte groei van renovatie in 2022 100% ten opzichte van 2021.

Overheid en sector moeten samen blijven optrekken

Het is zeker dat het capaciteitsgebrek door leveringsproblemen en personeelsgebrek een nóg hogere groei belemmert. Het is zaak dat de overheid en de sector samen blijven optrekken om in de sterk groeiende vraag naar duurzamere verwarming, die mede wordt ingegeven door de hoge aardgasprijs, te kunnen voorzien. Een snelle en degelijke uitvoering van het Nationale Actieplan (Hybride) Warmtepompen is daarbij onontbeerlijk. Daarbij mag lagere overheden geen enkele belemmering voor benutting van duurzame (warmte)bronnen bij uitvoering van hun warmte- (en koude-) transitievisies worden opgelegd.

Lees ook het artikel over de Gasmonitor 2022 op de website van Natuur en Milieu.

U kunt de Gasmonitor 2022 hier downloaden.

 

 

Geschreven op:

Datum maandag, sep 05

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief