Reactie Vereniging Warmtepompen op val kabinet Rutte IV

 

Vereniging Warmtepompen betreurt het dat het Nederlandse kabinet op één van de grote maatschappelijke vraagstukken is gevallen vanwege onverenigbaarheid tussen de ex-coalitiepartners. Andere eveneens grote opgaven, waaronder de bouwopgave en de energietransitie, dreigen nu vertraging op te lopen. En dát kan Nederland zich niet veroorloven! Voorzitter Frank Agterberg geeft aan dat “de warmtepompen-branche ook nu standvastig blijft om zo snel als mogelijk van het aardgas af te gaan en daar hebben we wél voortzetting van beleid voor nodig.”

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag zei het ook treffend: “De energietransitie is een marathon, geen sprint” en daarom moet het staande beleid onder een demissionair kabinet tóch worden voortgezet. De verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving en de opschaling van warmtepompen in de bestaande woning- en utiliteitsbouw zijn cruciaal voor het succes van de energietransitie. Deze acties wachten op aanvullende wetgeving en instrumenten en vertraging leidt tot onzekerheid bij leveranciers en installateurs die momenteel fors investeren in hun capaciteit, anticiperend op op de aanstaande flankerende regulering.

Houd klimaatbeleid en energietransitie in het oog!

Gezien de noodzaak tot transitie moeten de beleidsdoelen onafhankelijk zijn van welke coalitie dan ook. De Tweede Kamer dient zich daarom uit te spreken over handhaving van het gekozen beleid. Het klimaatbeleid en daarbinnen de energietransitie moet als niet-controversieel worden aangemerkt en daarmee kan o.a. de normering voor minimaal een hybride warmtepomp met een buiten- en/of ventilatielucht-bron bij vervanging van de gasketel vanaf 2026 worden doorgezet. Ook dient de verzwaring en flexibilisering van het laagspannings-elektriciteitsnet te worden doorgezet, evenals kansen voor all-electric warmtepompen met bijvoorbeeld bodemenergie, aquathermie, een lage-temperatuur-warmtenet of PVT als bron van duurzame warmte en koude!

 

 

 

 

 

 

Geschreven op:

Datum zondag, jul 09

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief