TenneT: in 2030 mogelijk te weinig elektriciteit

 

In opdracht van het ministerie van EZK bracht netbeheerder TenneT het rapport Monitoring Levenszekerheid 2022 uit. In het rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit beschikbaar is om aan de Nederlandse elektriciteitsvraag te voldoen. TenneT concludeerde dat in 2030 mogelijk voor het eerst de leveringszekerheidsnorm van het elektriciteitssysteem kan worden overschreden.

In het rapport analyseert TenneT of er voldoende energiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om op de korte, middellange en lange termijn te kunnen voldoen aan de Nederlandse elektriciteitsvraag. Volgens TenneT blijft het belangrijk om actief beleid te voeren, zodat de markt op tijd voldoende flexibiliteit aan de vraag- en aanbodzijde kan realiseren om de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

Conclusies

Tot 2025 zou er nog voldoende energiecapaciteit binnen Nederland zijn om in de landelijke elektriciteitsvraag te kunnen voorzien. TenneT spreekt van de norm “maximaal 4 uur per jaar een gedeeltelijk tekort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag”. Wordt deze overschreden, dan neemt de leveringszekerheid af. Door goede verbindingen met het buitenland zou er zelfs in extreme gevallen van stroomonderbreking geen nood aan de man moeten zijn. Echter neemt in 2030 de leveringszekerheid af. In het basisscenario wordt de eerdergenoemde norm in 2030 voor het eerst in de geschiedenis met 0,5 uur overschreden, waardoor het jaarlijkse tekort de 4,5 uur aantikt.

Leveringszekerheid

Door onder andere de sluiting van gas-, kolen- en kerncentrales neemt de mogelijkheid tot ondersteuning vanuit omringende landen af. Hierdoor neemt het belang van voldoende beschikbare flexibiliteit aan vraag- en/of aanbodzijde binnen Nederland toe. Tevens kan uitbreiding van de capaciteit van stroomverbindingen met het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië bijdragen aan een hogere leveringszekerheid. Andere belangrijke factoren die bijdragen aan de toekomstige afname van productiecapaciteit zijn elektrificatie van de samenleving én de toename van het aandeel hernieuwbare energie, wat het elektriciteitssysteem weersafhankelijker maakt.

Meer informatie

Op de website van TenneT vindt u het volledige rapport inclusief een uitgebreid artikel met daarin de aanbevelingen voor politiek en beleidsmakers. Leveringszekerheid van elektriciteit is in de toekomst minder vanzelfsprekend dan voorheen, maar wel van toenemend belang in verband met de elektrificatie van onze samenleving en de verduurzaming van de gebouwde omgeving met o.a. warmtepompen.

Wilt u de monitor inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Geschreven op:

Datum woensdag, jan 25

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief