Uit het Warmtepomp Trendrapport 2021

 

Tijdens de Warmtepomp Business Day werd het Warmtepomp Trendrapport 2021 gepresenteerd. Velen van u zullen het rapport, dat een marktanalyse en -prognose van de Nederlandse warmtepompenmarkt geeft, reeds hebben gelezen. De leden van Vereniging Warmtepompen hebben het rapport gratis toegezonden gekregen. Voor overige geïnteresseerden in onze branche, én voor degenen die het rapport wellicht hebben gemist, vatten wij de belangrijkste trends en ontwikkelingen samen.

De in dit trendrapport gepresenteerde cijfers laten in alle opzichten de overbekende S-curve zien. De markt bevindt zich nu al enkele jaren in het steile deel van de groeicurve. In 2020 kwamen er ruim 60.000 nieuwe systemen bij en naar verwachting is de totale marktomvang eind 2021 jaar met 64% toegenomen ten opzichte van eind 2019. Ondanks de groei blijft het verwachte aantal geïnstalleerde warmtepompen achter bij de doelstelling uit het Klimaatakkoord van tenminste 1.3 miljoen warmtepompsystemen in 2030.

Ontwikkelingen komende jaren

Dit trendrapport beschrijft gedetailleerd en onderbouwd cijfermatig trends in de diverse product-marktsegmenten en spiegelt deze aan beleidsontwikkelingen die het investeringsklimaat voor de markt bepalen. Ondanks dat 2021 alweer het vijfde jaar op rij van snelle marktgroei markeert, zijn er een aantal ontwikkelingen die ook de komende jaren groei kunnen afremmen. Zo is de dit jaar van kracht geworden geluidsnorm voor buitenunits van lucht-warmtepompen écht een fysieke uitdaging die – daardoor – ook wel eens een stevige maatschappelijke zou kunnen blijken. Ook worden bodemboringen voor bodemgekoppelde warmtepompen her en der beperkt vanwege zorgen over grondwaterkwaliteit.

 Renovatie

Een derde grote horde voor de energietransitie in 2021 vormt de renovatie van bestaande utiliteit- en woningbouw. Ervaringen met gecombineerde plaatsing van warmtepompen en zonnepanelen laten weliswaar zien, dat er bij een aanmerkelijk deel van het woningbestand ook zonder aanvullende isolatie sprake is van een positieve business case. Dit wordt echter in belangrijke mate gedreven door gunstige PV-investering, die weliswaar met de voorgenomen afbouw van de salderingsregel onder druk zou komen te staan. Bij gebouwen waar de aansluiting van het lokale elektriciteitsnet niet toereikend is voor all-electricsystemen biedt de hybride warmtepomp mogelijk een uitkomst. In 2020 was dit type systeem goed voor 13% van de nieuw aangesloten warmtepompen.

Elektriciteit

Een vierde majeure opgave is dus de verdere inpassing van een steeds groter aantal elektrische warmtepompen in de elektriciteit-infrastructuur. De warmtepomp legt verdere druk op de infrastructuur, maar kan met slimme aansturing het net tevens ontlasten. Met een stijgend aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsopwek wordt de theoretische exercitie van een aantal jaar geleden geleidelijk omgezet naar een onderdeel van systeemintegratie.

Belangrijke bijdrage aan een schoner klimaat én betaalbaar comfort

Volgens het boekje dus, maar niet vanzelf: de beleids- en de marktketen dienen beide hard te blijven werken aan verdere groei van vraag en aanbod én aan systeem-, infra- en omgevingskwaliteit. De warmtepomp kan daarbij leunen op een goede en steeds verder verbeterende businesscase. In financiële termen, in klimaatbijdrage, in een slimmere infrastructuur én in betaalbaar comfort voor eindgebruikers. De warmtepomp kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan een schoner klimaat én aan betaalbaar comfort voor de eindgebruiker.

Via deze link kunt u het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021 gratis downloaden.

Geschreven op:

Datum maandag, nov 01

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief