1. Home
  2.  → 
  3. Homepage
  4.  → Uitvoering Actieplan (hybride) warmtepompen

Uitvoering Actieplan (hybride) warmtepompen

 

In het Actieplan (hybride) warmtepompen, dat op 1 juni 2022 aan de Tweede Kamer is verstuurd, spelen diverse partijen een belangrijke rol. Ook Vereniging Warmtepompen heeft een belangrijke rol in enkele van de benoemde acties. Van deze acties hebben wij voor uw gemak een samenvatting gemaakt, waarbij wij ook hebben vermeld welke partij daarin de lead heeft of gaat krijgen. Voor sommige acties zijn meerdere partijen verantwoordelijk. Mocht u de volledige lijst van acties willen zien, dan vindt u deze terug in het actieplan.

 

Vereniging Warmtepompen speelt een rol in:

 

Jaarlijkse rapportage verkoopaantallen – Natuur & Milieu en/of RVO
Op jaarlijkse basis zal er een rapportage en publicatie worden gemaakt van de verkoopaantallen. Ook wordt er jaarlijks gerapporteerd over de ontwikkeling van de productie- en installatiekosten. In 2022 wordt de monitor over hybride warmtepompen verwerkt in de Gasmonitor. Dit dient als nulmeting. Voor 2023 en 2024 is het streven om een apart rapport te schrijven.

Informatievoorziening – Techniek Nederland, NVI, Vereniging Warmtepompen
De sectorpartijen gaan actief de kernboodschap(pen) meegeven aan de achterban. Het doel hiervan is dat deze achterban consumenten proactief voorziet van informatie en advies over kansen en werking hybride warmtepompen. Dit kan o.a. zijn op kansrijke (natuurlijke) momenten zoals service en onderhoud.

Communicatiemateriaal – Techniek Nederland, NVI, Vereniging Warmtepompen
Sectorpartijen ontwikkelen uiterlijk in Q4 2022 communicatiemiddelen en ondersteuningsmateriaal (o.a. toolboxen), die adviseurs en installateurs kunnen gebruiken voor verbeterd advies en promotie en gaan dit actief aanbieden bij hun achterban.

Productinnovatie en ketenstandaardisatie – Techniek Nederland
De maakindustrie en uitvoerende partijen maken in 2022 afspraken over ketenstandaarden in systeem, product, proces en dienstverlening. De sectorpartijen organiseren hiervoor een structurele dialoog tussen installatiebedrijven en fabrikanten met als doel met productinnovatie de benodigde arbeidstijd voor installatie van de hybride warmtepomp terug te brengen naar één werkdag.

Gezamenlijke branche-campagne Green Skills – Techniek Nederland
Er wordt een (2022-2024) gezamenlijke branche-campagne Green Skills opgezet. Deze is bedoeld voor o.a. (hybride) warmtepompmonteurs met als doel de instroom, en bij- en omscholing van technisch vakbekwaam personeel te laten groeien en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de ambities die er zijn voor de opschaling van (hybride) warmtepompen.

Inrichting Kennisplatform voor professionals – Vereniging Warmtepompen en/of RVO
Het in te richten Kennisplatform faciliteert het verbinden en communiceren van gevalideerde informatie. Het Kennisplatform wordt ingebed binnen een bestaande kennisorganisatie. Doelgroepen zijn onder meer Ngo’s, overheden, woningbouwcorporaties, media, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen, energiecoöperaties en netbeheerders.

Standaard protocol slimme aansturing – Netbeheer Nederland
Voor een evenwichtige netbelasting van het laagspanningsnet in relatie tot het piekvermogen van de hybride warmtepomp (en daarmee risico op congestie) ontwikkelen sectorpartijen een standaard protocol voor slimme aansturing van de installatie. Het streven is om een voorstel voor een standaard protocol op te leveren voor Q3 2024. Netbeheerders en producenten gaan samenwerken om van de hybride warmtepomp een stuurbare warmtepomp te maken, waarmee deze warmtepomp de noodzakelijke flexibiliteit binnen het energiesysteem faciliteert.

De acties zijn of worden nu gestart en Vereniging Warmtepompen neemt daarin haar rol. Het inrichten van het Kennisplatform is een initiatief dat twee jaar geleden al is ontstaan. Wij staan nu te popelen om de draad op te pakken. De plannen zijn er, een doorstart vergt echter eerst toezegging van benodigde middelen. Dit wordt in het bestuurlijk overleg besproken.

 

 

 

 

 

Geschreven op:

Datum donderdag, jul 07

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief