Vereniging Warmtepompen nóg beter vertegenwoordigd in de NVDE

Sinds 8 juni jl. is de benoeming van Frank Agterberg als voorzitter van de NVDE-commissie Warmte officieel een feit. Vanuit deze rol is Frank tevens toegetreden tot het NVDE Algemeen Bestuur. Dit is goed nieuws voor onze branche. Frank kan daarmee, vanuit zijn visie op duurzame verwarming en koeling van de gebouwde omgeving, de belangen van Vereniging Warmtepompen nog beter behartigen. Zie ook het vorige bericht op onze website over zijn kandidaatstelling.

Frank Agterberg legt uit: “Ik vervul deze rol nadrukkelijk namens de brancheverenigingen Vereniging Warmtepompen.en BodemenergieNL. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn opdrachten in beide verenigingen. Deze rol binnen de NVDE geeft mij de kans om de belangen van beide branches nog beter samen te brengen in de gehele warmtetransitie en daarmee beleid en markt te helpen maken. De synergie die we hiermee kunnen bereiken, lijkt mij evident.”

“Ik vervul deze rol nadrukkelijk namens de brancheverenigingen Vereniging Warmtepompen.en BodemenergieNL

 

Geschreven op:

Datum dinsdag, jun 09

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief