Verkorten doorlooptijd testen meerdere tapprofielen EN16147

 

Voor het toepassen van de kwaliteitsverklaringen voor de warmtapwaterbereiding in de NTA 8800 worden warmtepompen gemeten volgens de EN 16147. In de meeste gevallen worden er twee tapprofielen gemeten om de zwaarwegende correctiefactoren conform tabel 13.18 van de NTA 8800 te kunnen vermijden. Voor 2 tapprofielen is dan minimaal 2 weken testtijd benodigd. Vereniging Warmtepompen heeft bij BCRG een zienswijze ingediend om de doorlooptijd van deze testen per direct te kunnen verkorten. BCRG heeft deze getoetst en akkoord bevonden.

Twee tapprofielen in dezelfde test combineren

De reactie van het College van BCRG op de zienswijze van Vereniging Warmtepompen is als volgt: “Het College is het eens het jullie visie. In de norm EN 16147 staat nergens aangegeven dat het volgen van de aangegeven volgorde (C t/m F) bij een meting noodzakelijk is, maar het mag wel. Iedere fase C t/m F kan dus ook afzonderlijk worden uitgevoerd in de meting, mits de startconditie van de volgende fase gelijk is aan de eindcondities van de vorige fase.

Omdat iedere fase van fase C t/m E eindigt op het moment dat de warmtepomp afslaat op basis van het bereiken van het setpoint voor de gewenste tapwatertemperatuur en iedere opvolgende fase op dat punt begint, kunnen de fasen D en E in volgorde verwisseld worden. Hiermee kunnen dan twee tapprofielen in dezelfde test gecombineerd worden en kan de stand-by-fase verschoven worden, om een eventuele foutieve test zo spoedig mogelijk te constateren. Dit laatste is echter niet noodzakelijk als de fasen afzonderlijk van elkaar uitgevoerd mogen worden.”

Download hier het volledige bericht, de toelichting en de voorwaarden: Verkorten doorlooptijd testen meerdere tapprofielen conform EN16147

Geschreven op:

Datum dinsdag, jun 25

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief