Via hybride warmtepompen naar all-electric

 

Vereniging Warmtepompen heeft als voornaamste doelstelling: bijdragen aan de energietransitie door middel van verduurzaming van de totale gebouwde omgeving. Dat de hybride warmtepomp hierin een plek verdient, is geen punt van discussie.

 Bij het realiseren van dat doel staan energiebesparing, CO2-emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie centraal. Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw kunnen warmtepompen, hybride dan wel all-electric, bijdragen aan verduurzaming, zo stelt de vereniging.

Duurzaamheidsambitie

Peter van Gameren is directeur bij Itho Daalderop en bestuurslid van Vereniging Warmtepompen. Binnen de vereniging is iedere vakgroep vertegenwoordigd door een bestuurslid. Peter van Gameren is ambassadeur van de vakgroep Hybride. “De vereniging is er voor producenten van alle typen warmtepompen. Een van onze speerpunten is dat we het imago van de warmtepomp willen beschermen/versterken. We vinden elkaar in de duurzaamheidsambitie. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat we het allemaal samen moeten doen. Eensgezind, ondanks verschillende inzichten en belangen.”

De rol van warmtepompen in de energietransitie

In een interview met Gawalo gaat Peter van Gameren verder in op de belangrijke rol van warmtepompen in de energietransitie en geeft hij zijn visie op verduurzaming bij renovatieprojecten, nieuwbouw, woningcorporaties en het belang om de installateurs goed mee te nemen in het totale verhaal.

Lees het volledige artikel op Gawalo

Geschreven op:

Datum dinsdag, apr 12

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief