Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

 

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert EZK een interessant webinar over hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk. Dit webinar is onderdeel van het EZK Energy Event, dat gehouden wordt van 23 tot en met 26 januari. Frank Agterberg (Vereniging Warmtepompen) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) zijn twee van de sprekers op 25 januari van 10.00 tot 11.00 uur. Zij gaan specifiek in op de samenhang met bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. Deelname aan het webinar is gratis. Komt u ook?

Hernieuwbare warmte is sterk in beweging: wat betekent het ophaalrecht binnen de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet) voor u? En hoe gaat dit er in de praktijk uit zien? Wij nemen u mee in de aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte. De onderwerpen:

(1) De nieuwe warmtewet en het ophaalrecht
(2) De warmte-atlas en warmte overschotten bij bedrijven
(3) De Warmte Infrastructuur Subsidie (opent in 2023)
(4) Bodemenergie en geothermie.

Sprekers

Mariëtte Billius (Provincie Zuid-Holland), Maarten Bijl (WarmtelinQ) en Jentse Hoekstra (EZK) over de nieuwe warmtewet en het ophaalrecht.
Ruben van den Belt (EZK) over de Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS).
Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie en Vereniging Warmtepompen) en Jeanine Verweij (Geothermie Nederland) over de praktijk, de voor- en nadelen, en waar je op moet letten als je hiervoor kiest.

Extra informatie

Wat betekent de nieuwe warmtewet voor u?
Met de transitie naar warmte uit niet fossiele bronnen gaat er veel veranderen. Niet alleen in de wetgeving maar ook bij bedrijven en instellingen. Door het ophaalrecht wordt ieder bedrijf potentieel warmteleverancier. Nieuwe bronnen vindt men in de warmte-atlas en bij warmte-overschotten bij bedrijven.

De Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS)
Deze regeling gaat in 2023 van start. Warmtenetten zijn een belangrijke schakel in het verduurzamen van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. Het begrip “warmtenet” verwijst doorgaans naar de hele voorziening, niet alleen het warmtenet zelf maar ook een warmtebron. Traditioneel worden warmtenetten in Nederland aangelegd en geëxploiteerd door een klein aantal grote warmtebedrijven. Een andere manier om warmtenetten te organiseren en te financieren is via een coöperatieve organisatievorm. Dit houdt in dat de bewoners zelf eigenaar zijn van het warmtenet en de warmtebron.

Datum en Tijd

Woensdag 25 januari 2023, 10:00 – 11:00

Locatie

Online

Bekijk hier het volledige programma en schrijf u in voor het webinar op 25 januari van 10.00 tot 11.00 uur. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Geschreven op:

Datum dinsdag, jan 03

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief