Wijziging geluidseisen warmtepompen: een greep uit de reacties

In 2021 wordt het vernieuwde Bouwbesluit ingevoerd, en daar worden voor het eerst ook geluidseisen voor buitenunits van warmtepompen in opgenomen. Tot 22 mei stond een aangepast voorstel voor deze geluidseisen open voor commentaar. Er kwamen 36 reacties binnen, zowel van professionals als van particulieren. Hier een greep uit de reacties, met interessante inzichten. Ze maken duidelijk dat het invoeren van geluidseisen geen sinecure is.

Tekst: Uko Reinders

Alle ingezonden reacties kunt u lezen op de website Overheid.nl. We hebben hier een selectie uit gemaakt. Een aantal reacties is afkomstig van particulieren die uiteraard uit eigen naam spreken; een ander deel komt van organisaties die commentaar leveren namens hun achterban.

‘Geen gedegen onderzoek’

Alklima / Mitsubishi Electric vraagt zich in zijn reactie af waarom de overheid geen gedegen onderzoek naar het geluid van warmtepompen heeft laten doen. Het ministerie heeft de beslissing om geluidseisen in te voeren gebaseerd op enkele excessen, waardoor er een vertekend beeld van de werkelijkheid is ontstaan. Dat beeld van grootschalige geluidsoverlast door warmtepompen klopt ook volgens Vereniging Warmtepompen (VWP) niet. Op een aantal uitzonderingen na zorgt het gehele bestaande arsenaal aan geplaatste luchtwarmtepompen niet voor overlast voor de omgeving, stelt de VWP in haar reactie. Maar dat is dus wel waar de nieuwe wetgeving op is gebaseerd.

Grenswaarde geluid is ‘streng’

Vereniging Warmtepompen en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) geloven dat met de huidige grenswaarden van het geluid de omgeving voldoende is beschermd tegen overlast. De NVDE vindt de grenswaarde van 40 dB(A) op de erfgrens bijzonder streng. Volgens de vereniging is het daarom goed dat er in de uitwerking ruimte is gegeven om deze norm te differentiëren naar een waarde overdag van 45 dB(A) en 40 dB(A) ’s nachts. De NVDE gelooft dat met deze waarden de omgeving voldoende is beschermd tegen overlast. Streng, maar wel afdoende om overlast voor de gebruiker en diens omgeving te voorkomen is ook de mening van Vereniging Warmtepompen (VWP).

Lees verder

 

Bron: Vakblad Warmtepompen

Geschreven op:

Datum woensdag, jun 03

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief